Østjyllands Politi gjorde simpelthen ikke deres arbejde godt nok i forbindelse med en sag, hvor en imam viede en mindreårig pige. 

Justitsminister Peter Hummelgaard har sendt et skriftligt svar til Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn, hvor Rigspolitiet oplyser, at Østjyllands Politi ikke har undersøgt sagen tilstrækkeligt. 

»Østjyllands Politi har endvidere oplyst, at politikredsen i forbindelse med en gennemgang af sagen har vurderet, at mulighederne for at sikre håndhævelsen af straffelovens § 260a eller andre relevante strafbestemmelser burde være blevet undersøgt til bunds,« oplyser Rigspolitiet og fortsætter:

»Politikredsen burde f.eks. have foretaget opfølgende afhøringer af sagens parter med henblik på at afdække eventuelle oplysninger til brug for strafforfølgning af de involverede parter.«

I starten af februar måned skrev Berlingske om den mindreårige pige, som var blevet viet af en imam. Selvom religiøse vielser af mindreårige blev forbudt ved lov i 2021, så valgte Østjyllands Politi ikke at rejse sigtelse.

I den forbindelse udtalte Østjyllands Politi, at sigtelsen ikke blev rejst, da den unge pige ikke ønskede at involvere politiet og man vurderede, at det ville skade pigens familieforhold, hvis man rejste sigtelse i sagen. 

Østjyllands Politi valgte derfor at hjælpe på anden vis. Blandt andet i samarbejde med kommunen. 

Den fremgangsmåde mødte stor kritik på Christiansborg, hvor politikerne generelt forklarede, at retsprincipperne ikke måtte tilsidesættes. 

Og nu siger Rigspolitiet således også, at arbejdet ikke blev gjort godt nok fra Østjyllands Politis side. 

Den erkendelse har så også ført til, at håndteringen af den slags sager fremover underlægges nye og skærpede procedurer. 

»Østjyllands Politi har på baggrund af den konkrete sag indskærpet, at håndteringen af sådanne sager fremover skal forelægges for lederen af Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet, og at anklagemyndigheden skal inddrages i overvejelser om at indstille efterforskningen,« forklarer Rigspolitiet i ministersvaret, hvor han fortsætter:

»Rigspolitiet vil drøfte håndteringen af denne type sager med politikredsenes linjechefer for efterforskning i forhold til at have fokus på at afsøge relevante efterforskningsmuligheder, samtidig med at den forurettedes sikkerhed varetages,« oplyser Rigspolitiet. 

Der er desuden åbent samråd i Folketinget om sagen tirsdag eftermiddag. 

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen her eller hvor du normalt lytter til podcast: