Bykongen i Sorø, Gert Jørgensen, rammes nu af nye anklager om urent trav i forbindelse med et privat husbyggeri.

I dag kan B.T. afsløre, at to kommunale chefer, herunder en kommunaldirektør, blandede sig i den konservative borgmesters byggesag, fordi Gert Jørgensen havde problemer med at få sit byggeprojekt igennem hurtigt.

»Det lugter langt væk af, at han misbruger sin magtposition som folkevalgt og øverste chef for forvaltningen. Det er et mønster, der går igen i den her sag,« siger Kurt Klaudi Klausen, der er professor i offentlig forvaltning ved Syddansk Universitet og fortsætter: 

»Det er en form for korrupt adfærd, som ikke hører hjemme i en kommunal forvaltning«. 

B.T har allerede afdækket, hvordan Gert Jørgensen i forbindelse med et husbyggeri i 2014 fik to dispensationer på rekordtid. Den hurtigste på blot tre timer og 20 minutter, hvilket fik en ekspert til at kalde det særbehandling.

Den nye sag drejer sig om et hus, som borgmesteren byggede færdigt i 2020. Det ligger på Absalonsgade i Sorø, hvor borgmesteren bor i dag.

Det er en aktindsigt i byggesagen, der viser, at to kommunale topchefer helt ekstraordinært involverede sig i borgmesterens private byggesag. Eksperter vurderer, at det var for at lægge pres på embedsværket. 

For at forstå sagen er det nødvendigt at skrue tiden tilbage til august 2019. Efter at have købt en grund med et ældre hus centralt i Sorø, anmoder borgmesteren om lov til at rive det oprindelige hus ned og bygge nyt. Tegningerne til det nye hus modtager Sorø Kommune den 21. august 2019.

Huset på Absalonsgade, som borgmester Gert Jørgensen byggede i 2020.  
Huset på Absalonsgade, som borgmester Gert Jørgensen byggede i 2020.   Foto: Bax Lindhardt
Vis mere

Gert Jørgensen har dog en stor udfordring: Huset kommer til at ligge for tæt på en fredet skov og overskrider derfor den såkaldte skovbyggelinje, der fastsætter, at huse skal ligge minimum 300 meter fra skoven. 

Sorø Kommune skriver i et brev til borgmesteren, at byggeriet kræver en dispensation, som skal i høring og godkendes af ejeren af skoven, Stiftelsen Sorø Akademi. På grund af kravet om dispensation vil sagsbehandlingstiden ifølge brevet være på mellem 18 til 20 uger.

Den melding får efterfølgende Sorøs daværende kommunaldirektør Søren S. Kjær til at blande sig. Han henvender sig til den arkitekt, der er på sagen. Det afsløres af et mailsvar, som arkitekten sender den 26. september 2019 til netop Søren S. Kjær, hvor arkitekten bekræfter, at det vil tage 20 uger.  

Efterfølgende begynder endnu en chef at interessere sig for sagen: Daværende Teknik- Miljø - og Driftschef i Sorø Kommune Morten Olesen.

I en længere mailtråd med de involverede embedsmænd udfordrer han forvaltningens vurdering af, hvor skovbyggelinjen går.

»Mon opmålingen er så præcis, at den kan måles i (1) meter?,« skriver han blandt andet med henvisning til, at borgmesteren med sit byggeprojekt 'kun' overskrider skovbyggelinjen med én meter.

Morten Olesen fortsætter med sine spørgsmål. Han henviser også til, at et andet byggeri har en trappe på den forkerte side af skovbyggelinjen, hvorfor han også lige vil sikre sig, at det ikke er noget, forvaltningen har overset.

»Og mon det er bygningskroppen, der afgør linjen, eller kan trappen mon være det korrekte? Den har man bare ikke kunnet se i forbindelse med grænsedragning? Var det strandbeskyttelseslinjen havde man vel taget terrasser med mv…?,” skriver han.

Mailtråden slutter af med, at Morten Olesen skriver:

»Tak for q-tjek. Thomas (byggesagsbehandleren, red.) burde kunne tage den herfra. Og oplyse, at vi har undersøgt alle muligheder, så nu er det Gerts eget valg«.

Professor i offentlig forvaltning ved Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen har set sagens dokumenter og bemærker, at centerchefen specifikt skriver, at borgmesteren skal have at vide, at 'alle muligheder er undersøgt'.  

»For mig ser det ud som om, at borgmesteren bruger sin magt til at lægge pres på sagsbehandlerne gennem sine chefer,« siger han og fortsætter:

»Min vurdering er også, at det er usædvanligt, at en kommunaldirektør blander sig i en konkret byggesag, og at en centerchef på den måde går ind og udfordrer den faglige vurdering, efter at der allerede er givet besked til borgmesteren om, at byggeriet kræver dispensation fra skovbyggelinjen,« siger Kurt Klaudi Klausen.

Lektor ved SDU og forvaltningsekspert Jøren Ullits har samme vurdering: 

»Han bruger embedsværket til at betjene sig selv, hvilket han ikke må. Det er magtfordrejning og med de andre sager, der også er, tegner der sig et mønster af, at borgmesteren igen misbruger sin stilling som chef for forvaltningen i en personlig byggesag,« siger han.

Begge eksperter roser til gengæld embedsmændene for at stå fast over for presset fra deres chefer. Borgmesteren valgte efterfølgende at flytte sit hus en meter, så en dispensation fra skovbyggelinjen ikke var nødvendig.

B.T. har talt med både Søren S. Kjær og Morten Olesen, der ikke har ønsket at kommentere sagen.

I et svar til B.T. skriver den nuværende centerchef i Sorø Kommune Jannik Rauer:

»At forvaltningen bruger ressourcer på at undersøge skovbyggelinjen og mulighederne for, at der ikke skal søges dispensation, er ikke unormalt, da offentlige myndigheder er underlagt en vejledningspligt i forvaltningslovens § 7, stk. 1, almindelige retsgrundsætninger og god forvaltningsskik,« skriver han og fortsætter:

»Lignende sagsbehandling sker generelt i byggesager så det afsøges, hvordan et ansøgt byggeri kommer til at opfylde ansøgers ønsker bedst muligt, inden for de rammer, der er«.

Gert Jørgensen er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.