Tre timer og tyve minutter.

Så hurtigt fik borgmester i Sorø Kommune Gert Jørgensen en vigtig dispensation til sit husbyggeri i den attraktive Sorø-bydel Frederiksberg i 2014. 

B.T har tidligere afdækket, hvordan den konservative borgmester på blot 12 dage først fik dispensation til at bygge større end tilladt.

Nu viser det sig altså, at borgmesteren umiddelbart efter fik yderligere en dispensation, så han kunne bygge sit nye hus to meter tættere på vejen end tilladt.

Dispensationen fik han på rekordtid.  

»Jeg har svært ved at tro, at den slags sager normalt kan behandles på tre timer. Det virker som om, at sagsbehandleren lægger alt andet til side for at tage sig af borgmesterens sag,« siger forvaltningsekspert Bente Hagelund, der har set sagens dokumenter.

Det er korrespondance i byggesagen, som viser, at embedsmændene i Sorø Kommune tilsyneladende smed alt, hvad de havde i hænderne, da Gert Jørgensen 10. december 2014 havde brug for yderligere en dispensation, så han kunne virkeliggøre det drømmehus, en arkitekt fra firmaet HusCompagniet havde tegnet til ham.

Som beskrevet i B.T. i sidste uge fik Gert Jørgensen i første omgang dispensation fra den såkaldte bebyggelsesprocent. Det betød, at han kunne bygge et større hus end det tilladte på den grund, han havde erhvervet sig.  I strid med kommunens administrative praksis undlod forvaltningen at foretage en nabohøring, hvilket betød at borgmesterens dispensation som nævnt gik igennem på kun 12 dage.

Forvaltningsekspert og lektor Jøren Ullits fra Syddansk Universitet har vurderet, at der kan være tale om ulovlig særbehandling af borgmesteren. 

Borgmester Gert Jørgensens fik dispensation til at bygge tættere på vejen end tilladt, da han byggede dette hus i 2015. 
Borgmester Gert Jørgensens fik dispensation til at bygge tættere på vejen end tilladt, da han byggede dette hus i 2015.  Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix
Vis mere

Efter at have fået den første dispensation i oktober 2014 stod borgmesteren med yderligere en udfordring, der kunne stikke en kæp i hjulet på hans byggeplaner.

Ifølge ejendommens servitut skal husene ligge mindst ti meter fra vejmidten på grund af en såkaldt vejbyggelinje, som borgmesteren med sit byggeri ville overskride. 

Derfor videresendte Gert Jørgensen 10. december 2014 kl. 09.39 en mail fra sin byggerådgiver, der påpegede, at der er var udfordring ift. servitutten.

I den videresendte mail til kommunens byggesagsbehandler skriver borgmesteren:

»Hermed i henhold til aftale. Hvordan forholder jeg mig til dette?«

Byggesagsbehandleren håndterede sagen prompte, og klokken 12:59 samme dag modtog borgmesteren en dispensation fra byggesagsbehandleren. Han fik lov til at bygge to en halv meter tættere på vejen end tilladt, blandt andet med den begrundelse at andre huse også ligger for tæt på vejen. Dispensationen fik han altså blot tre timer og 20 minutter efter, at han sendte den første mail til kommunens byggesagsbehandler.    

»Den meget hurtige sagsbehandling bestyrker mistanken om, at borgmesteren har lagt pres på medarbejderne for at give dispensationen og gøre det hurtigt. Borgmesteren er deres chef, og derfor er det naturligt, at embedsmændene vil stå sig godt over for chefen,« siger Bente Hagelund, der er tidligere rektor ved Folkeuniversitetet og iøvrigt har udgivet flere bøger om forvaltningsret.

»At give politikere særbehandling vil være i strid med det forvaltningsretlige lighedsprincip,« tilføjer hun.

Borgmester i Sorø Gert Jørgensen. 
Borgmester i Sorø Gert Jørgensen.  Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix
Vis mere

Bente Hagelund bemærker, at Gert Jørgensen i mailen skriver ‘i henhold til aftale’.

»Man må formode, at de har talt sammen tidligere enten telefonisk eller personligt. Der burde være et notat i kommunen, så man kan se, hvordan denne dispensationssag reelt er startet,« siger hun.

I et svar til B.T. skriver Sorø Kommunes pressemedarbejder, at B.T. »skriver mod bedrevidende ved at give det indtryk, at administrationen inden for få timer tog stilling til spørgsmålet om servituttens bestemmelser om vejbyggelinjen kunne fraviges«. 

Pressemedarbejderen begrunder det med, at spørgsmålet allerede var drøftet i forbindelse med en forhåndsdialog med borgmesteren.

B.T. har efterfølgende påpeget, at der ingen notater eller andre skriftlige spor findes på den påståede forhåndsdialog.

Foreholdt det problematiske i, at borgmesteren indgår i en uformel dialog med sine medarbejdere om en dispensation, svarer pressemedarbejderen, at man ikke har yderligere at tilføje. Gert Jørgensen har heller ikke ønsket at uddybe yderligere.

Gert Jørgensen har de seneste måneder trukket overskrifter på B.T., fordi han siden sin tiltrædelse i 2014 har haft adgang til en særlig borgmesterkonto, der blandt andet er brugt til gaver, sponsorater og tilskud for 142.000 kroner siden 2014. Både kontoen og enkelte tilskud har siden vist sig at være ulovlige.