Der er nyt i sagen om Søren Mandrup, der siden 2016 har kæmpet for at få kommunen til at anerkende, at der aldrig skulle være givet tilladelse til naboens ‘svævende hus’.

I november 2023 kunne B.T. fortælle, at det planlagte retsmøde i sagen var aflyst. Det fik retspræsident ved Hillerød Ret, Anders Herping Nielsen, til at love, at sagen ville komme hurtigt for i 2024.

Som sagt, så gjort: Torsdag den 11. januar 2024 kørte sagen ved retten i Hillerød.

Søren Mandrup fortæller, at dommeren i sagen netop er retspræsident Anders Herping Nielsen. Og det hele foregik ikke kun i retslokalet:

»Sammen med forsvareren, vores advokat samt en jurist fra kommunen var dommeren ude at bese indbliksgenerne fra nabogrunden. Dommeren forholdt sig selvfølgelig neutralt til det, men jeg er glad for, at dommeren fik mulighed for at se, hvad det er, vi er udsat for,« siger Søren Mandrup.

B.T. skrev om Søren Mandrup og hans kone Kirstens kamp mod Hillerød Kommune første gang i 2019, og nu er hans stævning af kommunen kommet for retten. Søren Mandrup, der føler sig udsat for en enorm uretfærdighed, har sammen med sin advokat Michael Transø Schultz nedlagt påstand om, at gangstien lige op ad hans have er ulovlig og skal fjernes.

Hele ægteparrets mareridt begyndte, da hans nabo i 2016 fik lov til at hæve sin grund med 1,4 meter og bygge et hus med en gangsti tæt på skel.

Med den konsekvens at naboerne kan glo direkte ned i Søren Mandrups have. Siden har han klaget til både kommunen og den relevante klageinstans, Byggeklageenheden, der har kritiseret kommunen for fejl i sagsbehandlingen.

Søren Mandrup er vred over, at Hillerød Kommune har givet naboen lov til at bygge et hus og gangsti 1,4 meter over terræn.
Søren Mandrup er vred over, at Hillerød Kommune har givet naboen lov til at bygge et hus og gangsti 1,4 meter over terræn. Foto: Bax Lindhardt
Vis mere

Blandt andet har Byggeklageenheden kritiseret, at der har manglet lovhjemmel til terrænreguleringen, og at kommunen ikke har foretaget en skønsmæssig vurdering af indbliksgenerne ved, at naboen fik lov til at hæve terrænet. Men uden at det har fået betydning for kommunens vurdering af sagen. 

Nu har Søren Mandrup så stævnet kommunen med påstand om, at gangstien skal fjernes, og at han skal have kompensation for de 84.000 kroner, som han har haft i advokatomkostninger.

Hillerød Kommunes påstand er, at der skal ske frifindelse i sagen. Den mener, at den har ret til at skønne, som den har gjort.

Søren Mandrup ser frem til, at der endelig kommer en afgørelse.

»Vi er blevet stillet i udsigt, at dommen bliver afsagt den 30. januar 2024. Det bliver rart at få sat punktum i sagen,« siger Søren Mandrup, som dog ikke tør spå om udfaldet.

»Vi tør ikke sige, hvad det ender med, for det er en kompleks sag. Men jeg kan sige så meget, at jeg er skuffet over kommunen og den offentlige forvaltning i sagen. Mest over, hvordan de har begået sagsbehandlingsfejl, men i stedet for at erkende dem, har man bare fundet på nye forklaringer,« siger Søren Mandrup.

Hillerød Kommune har ikke kommentarer til sagen.