Dansk ungdomspolitik rammes nu af en regulær skandale. 

B.T. kan nu afsløre, at den tidligere formand for den landsdækkende politiske organisation Konservative Studerende Kim Risbjerg Madsen er mistænkt for systematisk svindel med foreningens penge som blandt andet er offentlige midler.

Som en direkte konsekvens af sagen har Dansk Ungdoms Fællesråd krævet, at Konservative Studerende tilbagebetaler et stort tilskud, som foreningen har fået fra de offentlige tipsmidler. 

Det viser dokumenter, som B.T. har fået indsigt i herunder en politianmeldelse fra Det Konservative Folkeparti samt kontoudtog fra sagen.

Kim Risbjerg Madsen, der også har været medlem af Det Konservative Folkepartis hovedbestyrelse, er mistænkt for samlet set at have overført 243.980 kroner fra Konservative Studerendes konto til sin egen private konto uden at kunne dokumentere fyldestgørende for, hvad pengene er brugt på.

Både Konservative Studerende og Det Konservative Folkeparti har forgæves forsøgt at få Kim Risbjerg Madsen til at fremvise bilag for de mange udgifter. 

Ifølge Det Konservative Folkepartis advokat Niels Gade-Jacobsen har Kim Risbjerg Madsen gjort sig skyldig i underslæb, bedrageri og mandatsvig, fremgår det af politianmeldelsen i sagen. 

Kim Risbjerg Madsen afviser at udtale sig og henviser til sin advokat: 

»Straffesager afgøres på baggrund af politiets efterforskning og eventuelt efter en retslig behandling. Ikke i medierne,« skriver Kim Risbjerg Madsens advokat, Jan Schneider, i en mail.

Østjyllands Politi bekræfter over for B.T., at politiet efterforsker en sag fra 2020 vedrørende blandt andet bedrageri begået i forskellige studenterforeninger, og at en mand er sigtet i sagen. Derudover har politiet ingen kommentarer.

Ifølge Risbjergs advokat, Jan Schneider, er dele af sagen afsluttet og påtaleopgivet, men advokaten afviser at fortælle, hvilke dele der er tale om. Politiet vil hverken be- eller afkræfte oplysningen. 

Den nuværende landsformand for Konservative Studerende, Daniel Bekesi, kalder sagen for »alvorlig«: 

»I foreningslivet er det svært at forsikre sig imod folk med kriminelle hensigter, der sætter sig selv over fællesskabet. Vi må erkende, at der ikke har været de rette foranstaltninger i forhold til at sikre os mod misbrug. Da det blev opdaget, reagerede vi og politianmeldte den mulige svindel,« siger han.

Tidligere formand for Konservative Studerende Kim Risbjerg Madsen er mistænkt for at svindle med foreningens penge.
Tidligere formand for Konservative Studerende Kim Risbjerg Madsen er mistænkt for at svindle med foreningens penge. Foto: Pedersen Mikkel Berg/Ritzau Scanpix
Vis mere

Konservative Studerende er kendt i hele landet som samlingspunkt for borgerlige studerende på tværs af forskellige partier. Foreningen stiller kandidater op til universitetsvalgene og lever af private donationer, medlemskontingenter og penge fra statens tipsmidler uddelt af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). 

Som en del af den prekære svindelsag har DUF som nævnt krævet, at Konservative Studerende tilbagebetaler et tilskud fra tipsmidlerne fra 2019, hvor Risbjerg var formand i foreningen. 

Tilskuddet lød på 103.178 kroner, og Kim Risbjerg Madsen og hans efterfølgere i Konservative Studerende kan ikke redegøre ordentligt for, hvordan pengene er brugt udover nogle udgifter til en revisor, der blev hyret til at gennemgå foreningens uigennemskuelige regnskab på bagkant.

DUF har derfor besluttet, at foreningen skal betale 84.428 kroner tilbage over de kommende år, viser dokumenter, som B.T har fået aktindsigt i hos DUF. 

Konservative Studerende nævner Kim Risbjerg Madsen i korrespondancen med DUF som årsag til de manglende bilag og skriver, at foreningen risikerer at gå »konkurs« som følge af tilbagebetalingskravet.

Der er derfor blevet lavet en afbetalingsordning. Første del af tilbagebetalingen fandt sted i december 2023.

Mistanken om svindel blev vakt i 2020, da forretningsudvalget i Konservative Studerende ad flere omgange forgæves bad Kim Risbjerg Madsen aflevere bilag til regnskabet for 2019.

Konservative Studerende henvendte sig til Det Konservative Folkeparti for at få hjælp, og partiet stillede sin regnskabsafdeling til rådighed, selvom folketingspartiet ikke selv har lidt økonomisk skade. Kim Risbjerg Madsen fik igen mulighed for at indsende alle de manglende bilag, men det kunne han ikke.

Ifølge den senere politianmeldelse måtte regnedrengene i Det Konservative Folkeparti konstatere, at det var »vanskeligt at adskille de forskellige år og regnskaber, da midler er blevet flyttet rundt mellem foreningernes og Kim Risbjerg Madsens private konti«. 

Og ikke nok med det: Blandt de bilag, som han faktisk afleverede, var der flere, der ikke kunne godkendes:

»Samtidig har det også kunnet konstateres, at Kim Risbjerg Madsen ved flere lejligheder har de samme bilag som dokumentation i begge foreninger – i flere tilfælde ovenikøbet bilag fra andre medlemmer af foreningen,« skriver Det Konservative Folkeparti i politianmeldelsen.

I februar 2020 gik Kim Risbjerg Madsen af som formand, men uden at svindelmistanken blev nævnt udadtil. I al ubemærkethed udarbejdede advokat Niels Gade-Jacobsen på vegne af Det Konservative Folkeparti en intern undersøgelse, der førte til, at den formodede svindel blev politianmeldt i 2020. 

»Det er en sag, som vi ser på med stor alvor i Det Konservative Folkeparti, selvom partiet ikke er part i sagen,« skriver partiets generalsekretær, Søren Vandsø, til B.T.

»Vi har hjulpet Konservative Studerende med at indgive anmeldelsen til politiet tilbage i 2020. Og nu afventer Konservative Studerende og vi så nyt fra politiet og anklagemyndigheden.«

Mistanken om svindel kommer i kølvandet på, at B.T. har afdækket, hvordan der i søsterforeningen Konservativ Ungdom er blevet fusket med medlemstallet gennem registrering af såkaldte spøgelsesmedlemmer, som ikke selv betaler deres kontingenter.

Dette er blandt andet sket med en MobilePay-finte, hvor nye medlemmer er blevet hvervet som en del af nogle konkurrencer, hvor eksisterende medlemmer i Konservativ Ungdom blev belønnet med adgang til attraktive studieture for at skaffe blot fem nye medlemmer. 

Flere medlemmer betyder større tilskud fra de offentlige tipsmidler, og ifølge en stikprøvekontrol foretaget af revisionsfirmaet PwC er knap ti procent af medlemmerne i Konservativ Ungdom spøgelsesmedlemmer.