Overborgmester Frank Jensen (S) beordrer nu Enhedslistens teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen til at makke ret og stoppe urimelig gebyropkrævning i sin forvaltning.

Københavns Kommunes Økonomiudvalg har med Frank Jensen i spidsen pålagt Ninna Hedeager Olsens forvaltning at stoppe med at opkræve borgere urimeligt høje gebyrer for at behandle byggeansøgninger.

Som B.T. i juli kunne afdække, afhænger gebyrets størrelse i praksis af, om ansøgningen havner på skrivebordet hos en nyansat sagsbehandler – en såkaldt trainee. I så fald kan både den nyansatte samt medarbejderen, der oplærer den nyansatte, opkræve borgeren penge for den tid, de bruger på ansøgningen.

Dermed opkræves nogle borgere for to sagsbehandleres tidsforbrug, mens andre borgere kun opkræves for én medarbejders tid.

Det sættes der nu en stopper for med en såkaldt indstilling fra Økonomiudvalget, der beordrer Teknik- og Miljøforvaltningen til at sikre, at borgere ikke opkræves højere gebyrer, selv om der foregår sidemandsoplæring på borgerens byggesag.

At en borgmester på den måde sættes på plads, sker meget sjældent, siger De Konservatives medlem af Økonomiudvalget Jakob Næsager.

»Det er højst usædvanligt, at Økonomiudvalget blander sig i andre borgmestres forvaltningsområder. Det står i regelsættet, at hver borgmester skal styre sit eget område. Så det er jo, fordi der er økonomiske uregelmæssigheder, at overborgmester Frank Jensen må gå ind og blande sig i andre områder,« siger Jakob Næsager.

Økonomiudvalgets beslutning kommer i kølvandet på en fortrolig advokatundersøgelse af forhold i Teknik- og Miljøforvaltningen. Undersøgelsen blev igangsat på baggrund af en whistleblower, som afslørede, at forvaltningen opkrævede betaling for tid, der gik til oplæring af nye medarbejdere.

Rapporten fra advokatfirmaet Bech-Bruun konkluderer, at det kan være i strid med lighedsprincippet, der siger, at offentlige myndigheder ikke må forskelsbehandle borgere.

Efter Bech-Bruuns opfattelse bør Teknik- og Miljøforvaltningen derfor sikre, at den ved sager med sidemandsoplæring ikke opkræver et byggesagsgebyr, der er højere, end hvad borgeren kunne blive opkrævet, hvis en erfaren sagsbehandler sad med ansøgningen.

Den opfattelse har overborgmester Frank Jensen og Økonomiudvalget tilsluttet sig og tvinger altså nu Teknik- og Miljøforvaltningen til at stoppe forskelsbehandlingen.

Ninna Hedeager Olsen vil ikke stille op til interview om sagen og vil ikke kommentere på den, da den er stemplet som fortrolig.

'Men generelt vil jeg sige, at vi selvfølgelig skal overholde de nationale regler for opkrævning af byggesagsgebyrer. Derfor har vi også fået bistand fra revisionsfirmaet Deloitte, advokatfirmaet Horten og senest Intern Revision i arbejdet med at fastsætte byggesagsgebyret,' svarer borgmesteren skriftligt.

»B.T. har som bekendt tidligere spurgt til tidsregistrering i forbindelse med sidemandsoplæring. Og som oplyst dengang har vi ikke drøftet lige netop denne problemstilling med Intern Revision. Det har vi et møde om i næste uge. Er den nuværende praksis i strid med reglerne, skal den selvfølgelig ændres med det samme. Som tidligere oplyst vil vi også i forlængelse heraf med bistand fra eksterne advokater få undersøgt, om eventuelle ændringer i praksissen for tidsregistrering skal have betydning for allerede opkrævede gebyrer og i givet fald, efter hvilke kriterier opkrævninger skal genberegnes og evt. tilbagebetales,« lyder det fra Ninna Hedeager Olsen.

Parcelhusejernes Landsforening kalder hele sagen for besynderlig.

»Det er mærkeligt, at forvaltningen skal tvinges til at ændre praksis, når der er åbenlys forskelsbehandling af borgere. Men vi er da glade for, at Frank Jensen og Økonomiudvalget nu sørger for at sætte en stopper for det,« siger Allan Malskær, landsformand for Parcelhusejernes Landsforening.

Indstillingen fra Økonomiudvalget ventes at blive endeligt vedtaget, når Borgerrepræsentationen torsdag aften skal behandle den.

Frank Jensen vil ikke kommentere sagen, før den er behandlet af Borgerrepræsentationen torsdag aften.