Det er helt tilfældigt, hvor højt et beløb borgere i København bliver opkrævet, når de indsender en byggeansøgning til kommunen.

I praksis afhænger det af, om ansøgningen havner på skrivebordet hos en nyansat sagsbehandler – en såkaldt trainee. I så fald kan både den nyansatte og dennes mentor opkræve borgeren penge for den tid, de bruger på ansøgningen. Dermed opkræves nogle borgere for to sagsbehandleres tidsforbrug, mens andre borgere kun opkræves for én medarbejders tid.

Det fremgår af et svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen til B.T.

'Den nye medarbejder (trainee, red.) registrerer timer, hvis der er tale om sagsbehandling, som medarbejderen selv foretager, og hvis der er tale om sidemandsoplæring,' skriver forvaltningen.

Hvis en borgers ansøgning derimod havner hos en rutineret medarbejder, slipper borgeren for at betale for oplæring af nyansatte.

Men det er et principielt problem, at borgere bliver opkrævet forskelligt for den samme ydelse, siger professor i statskundskab ved Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen.

»Der er tydeligvis tale om en forskelsbehandling af borgere, og det er principielt set ikke acceptabelt. Det bør kommunen rette op på,« siger han.

Ifølge professoren har kommunen undladt at følge en vejledning fra Trafik- og Byggestyrelsen, der sætter rammerne for kommunernes gebyropkrævninger.

Her peger styrelsen på, at omkostninger til oplæring skal dækkes ved at indregne udgiften i den samlede timepris for byggesagsbehandling. På den måde betaler alle ansøgere en lille del til oplæring, i stedet for at udgiften til oplæring tilfældigt rammer specifikke ansøgere.

»Kommunen bør følge vejledningen. Det er almindelig anstændighed,« siger Kurt Klaudi Klausen.

Teknik- og Miljøforvaltningen forklarer i et skriftligt svar, at den har en fortolkning af gebyrvejledningen, der gør det muligt at opkræve for sidemandsoplæring.

'Som vi har tolket gebyrvejledningen, kan 'sparring og mentoring' imidlertid godt skrives på en konkret sag, når 'sparring og mentoring' alene vedrører den konkrete sag,' lyder svaret.

Alligevel vil teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) have undersøgt, om forvaltningens praksis er i strid med reglerne. Det skal drøftes med kommunens kontrolinstans, Intern Revision.

»Det gør vi som det første efter sommerferien. Er den nuværende praksis i strid med reglerne, skal den selvfølgelig ændres med det samme,« skriver hun.