Blå og røde partier kræver nu en god forklaring fra de magtfulde topdirektører på Københavns Rådhus.

B.T. kunne søndag afsløre, at fem chefer i Teknik- og Miljøforvaltningen, heriblandt direktør Torben Gleesborg og vicedirektør Anne-Sofie Degn, valgte at slette tre kritiske dele fra en undersøgelse om borgernes tilfredshed med byggesagsafdelingen på trods af, at leverandøren af rapporten, Epinion, gentagne gange protesterede imod det.

De Konservatives medlem af Teknik- og Miljøudvalget Jakob Næsager vil have de ansvarlige chefer til at stå skoleret i det politiske udvalg.

»Embedsmænd har pligt til at tale sandt. Når man begynder at tage oplysninger ud af en brugerundersøgelse, giver det et forvrænget indtryk,« siger Jakob Næsager og tilføjer:

»Forudsætningen for at vi kan træffe gode beslutninger for København er, at vi har et oplyst grundlag. Så hvis vi har et grundlag, der er kraftigt redigeret, og hvor vi ikke får den fulde sandhed, har vi ikke de rigtige forudsætninger for at træffe de rette beslutninger. Det er ekstremt kritisabelt.«

Ifølge eksperter brød topcheferne forvaltningsloven, da embedsmænd ikke må fortie væsentlige oplysninger. Da undersøgelsen blev fremlagt for det politiske udvalg 9. oktober 2017, manglede de tre dele fra rapporten.

Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener, at forvaltningen har vildledt borgerne.

»Det er helt galt, for her er tale om vildledning. Kommunen har handlet i strid med sandhedspligten, der siger, at offentligt ansatte ikke må give urigtige oplysninger eller lave væsentlige fortielser. Man må ikke fortie oplysninger, som det er tilfældet her,« siger Sten Bønsing.

Socialdemokratiets gruppeformand i Borgerrepræsentationen Lars Weiss kræver også en forklaring fra forvaltningscheferne.

»Den her sag åbner for rigtig mange kritiske spørgsmål. Hvordan er det foregået med tidligere tilfredshedsundersøgelser. Er der også her blevet udeladt væsentlige ting? Det her skaber utryghed om, hvorvidt forvaltningen lever op til sit ansvar,« siger Lars Weiss.

»Jeg vil gå meget kritisk til forvaltningen, så vi kan få en redegørelse om, hvad i alverden det er, der foregår.«

Borgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men hun har sendt denne mail til B.T. :

»Medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget er politisk ansvarlige for byggesagsbehandlingen i København. Derfor tror jeg, at alle udvalgsmedlemmer er på vagt, når de bliver præsenteret for en oplysning om, at forvaltningen skulle have forholdt dem oplysninger i sagen. Jeg bad derfor forvaltningen om at udarbejde et notat til udvalget med det samme, jeg fik kendskab til det, så vi kunne få kastet lys over sagen,« skriver borgmesteren og tilføjer:

»Det notat har udvalget nu modtaget. I notatet redegør forvaltningen meget fint for, at de dele af undersøgelsen, der ikke indgår i præsentationen, alle handler om udfordringer med medarbejdernes faglighed. Det fremgår dog meget klart andre steder i præsentationen, at fagligheden fortsat er en udfordring. Derfor anbefalede forvaltningen også, at udvalget godkendte en række nye initiativer, der blandt andet indeholder et løft af fagligheden som reaktion på undersøgelsen. Umiddelbart tænker jeg, at der er en god overensstemmelse mellem de identificerede udfordringer og de anbefalede indsatser. Det er for mig det vigtigste,« skriver hun.

Nedenfor kan du læse mailen, hvor Epinion kalder direktørernes beslutning for 'problematisk'.

Epinion protesterede imod Københavns Kommunes beslutning om at fjerne afsnit fra rapporten og kaldte det 'problematisk'.
Epinion protesterede imod Københavns Kommunes beslutning om at fjerne afsnit fra rapporten og kaldte det 'problematisk'.
Vis mere