Når forhandlingerne om at danne en ny regering fortsætter tirsdag, kommer SF med et krav om hurtig handling.

»Vi vil have en ny regering til at handle hurtigt på at hjælpe Mint og de andre børn hjem til Danmark igen,« siger SF's gruppeformand, Jacob Mark.

Efter en dags pause i regeringsforhandlingerne er han, SF's formand, Pia Olsen Dyhr, og næstformand Lise Müller indbudt til et nyt møde på Christiansborg tirsdag formiddag, hvor udlændingepolitikken er på bordet.

Og her er det magtpåliggende for venstrefløjspartiet at redde Mint og de 70 andre børn, de er kommet i klemme i reglerne.

»Den måde, Mint og de andre børn er blevet behandlet på, har ikke været i orden. Nu skal vi sørge for, at de kan komme hjem og se deres venner og familie igen og starte på en frisk.«

Det haster, understreger Jacob Mark.

»Det, kræver vi, arbejder hurtigt, og derfor vil SF lægge pres på Socialdemokratiet for, at der kommer en hurtig afklaring.«

Ligesom Mints papfar bor Jacob Mark i Køge, og de har så sent som lørdag været i kontakt.

»Han ønsker brændende, at vi finder en hurtig løsning, og det mener jeg, vi har et ansvar for at lytte til.«

»Det er jo familier, der er kommet i klemme, fordi man har haft en skæv udlændingepolitik, hvor børn, der har været velintegrerede, er blevet udvist uden grund. Nu er det på tide at ændre på fejlene.«

Før valget afskaffede et bredt flertal i Folketinget de såkaldte integrationsvurderinger. Til gengæld skal børn, der stadig har én forælder i hjemlandet, søge om familiesammenføring med sin mor eller far, senest tre måneder efter forælderen har fået ophold, for selv at få opholdstilladelse.

Men hvor der er alvorlige knaster mellem partierne i andre dele af udlændingepolitikken, er Socialdemokratiet her helt med på, at Mint og de andre børn skal have chancen for at søge efter de nye regler, sagde partiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, i maj til B.T.

»Det her vil stå øverst på listen over en ny udlændingeministers arbejdsopgaver. Vi er ikke færdige med vores arbejde, før de her 70 børn har fået muligheden for at søge på de nye regler,« sagde Mattias Tesfaye.