»Kan jeg integreres i din kommune?« Ordene kommer måske nok fra tre småfnisende teenagepiger, men spørgsmålet fra Flensborg og Bangkok er alvorligt og bliver taget meget alvorligt af borgmestrene på Venstres landsmøde i Herning.

»Det er nogle triste historier. Det har jeg det dårligt med,« siger Hans Østergaard, V-borgmester i Ringkøbing-Skjern.

For selv om flere borgmestre undervejs i videoen trækker på smilebåndet ad pigernes lune humor, er der ingen tvivl om, hvad de mener om sagerne om de udviste børn.

De ER integreret

Hans Østergaard er da også meget klar i sit svar til 13-årige Mint, 13-årige Aphinya og 15-årige Yiming, der stiller spørgsmålet i en video, som B.T. har taget med på landsmødet.

Mint sammen med sin lillebror Malick, da lillebroren besøgte sin udviste søster i Bangkok.
Mint sammen med sin lillebror Malick, da lillebroren besøgte sin udviste søster i Bangkok.
Vis mere

»Vi har taget imod dem, og de er jo fint dansktalende og godt på vej i deres uddannelse. Så det er ikke et spørgsmål, om de kan integreres. De ER integreret,« siger Hans Østergaard og fortsætter:

»Jeg har jo set en del af den slags sager gennem årene, og det har også brudt mig. Det gør ondt at se på. Jeg har da også drøftet det i mit parti og spurgt ind til, om ikke det kan gøres på en anden måde,« siger han.

Selvfølgelig kan de integreres

Det er folketingspolitikerne, der står bag den lovgivning, som betyder, at pigerne har fået afslag på ophold fra Udlændingestyrelsen, fordi de vurderes ikke at kunne integreres.

Til gengæld er det kommunerne, og dermed byrådene med borgmestrene i spidsen, der i sidste ende har ansvaret for, at integrationen lykkes for den enkelte borger.

Aphinya og Yiming bor på hver sin side af den grænsen til Tyskland. Modsat Yiming fik Aphinya nemlig ikke medhold i sin klagesag i Udlændingenævnet.
Aphinya og Yiming bor på hver sin side af den grænsen til Tyskland. Modsat Yiming fik Aphinya nemlig ikke medhold i sin klagesag i Udlændingenævnet.
Vis mere

Og selv om pigerne ud fra loven vurderes til noget andet, er borgmester i Greve kommune Pernille Beckmann (V) heller ikke i tvivl om pigernes potentiale.

»Selvfølgelig vil de her piger kunne integreres i Greve,« svarer hun på pigernes spørgsmål.

Dem, der kan og vil

Hun tror på, at 'alle, der vil integreres, kan integreres'.

En formulering, der lugter lidt af overskriften fra Venstres udlændingeudspil fra 2014: 'Danmark for dem der kan og vil'. Et udspil, som Jan E. Jørgensen, viceborgmester i Frederiksberg Kommune og EU- og kommunalordfører i Folketinget, kender rigtig godt til.

Yiming og hunden Bowie, som er en vigtig del af familien i Silkeborg.
Yiming og hunden Bowie, som er en vigtig del af familien i Silkeborg.
Vis mere

»Jeg vil ikke forholde mig til enkeltsager. Men i 2014 lavede Søren Pind, Karsten Lauritzen og jeg jo på opfordring fra partiets ledelse et udlændingepolitisk program, som blev vedtaget af Venstres folketingsgruppe,« siger han.

Udspillet omfattede bl.a. dispensationsmulighed, hvor enkeltsager, hvor loven har ramt utilsigtet, undtagelsesvis kunne tages op i et folketingsudvalg.

»Og det, synes jeg fortsat, er en god idé,« siger han.

Sag i medierne

Integrationsminster Inger Støjberg (V) udtalte fredag, at hun ikke længere synes, at dispensationsmuligheden er en god idé. Men flere fra Venstres hovedbestyrelse er ifølge DR på linje med Jan E. Jørgensen.

Folketingspolitiker og viceborgmester i Frederiksberg Kommune Jan E. Jørgensen er en af personerne bag forslaget om en dispensationsmulighed, som Venstres folketingsgruppe i 2014 var enige om.
Folketingspolitiker og viceborgmester i Frederiksberg Kommune Jan E. Jørgensen er en af personerne bag forslaget om en dispensationsmulighed, som Venstres folketingsgruppe i 2014 var enige om. Foto: Asger Ladefoged
Vis mere

Risikerer vi ikke, at det bliver de ressourcestærke, som ender med en dispensation?

»Man skal ikke have sin sag i medierne for at kunne søge. Vores tanke var, at man kunne sende en dispensationsansøgning, og så kunne politikerne også få alle sagens akter, så man ikke udtaler sig på et ufuldstændigt grundlag,« siger Jan E. Jørgensen.

Den løsning bakker Hans Østergaard op om.

»Det er jo piger, som bestemt kan gøre nytte her, hvor de er,« siger han.

Borgmesteren i Silkeborg skrev under på en støtteerklæring, som indgik i Yimings klagesag i Udlændingenævnet.
Borgmesteren i Silkeborg skrev under på en støtteerklæring, som indgik i Yimings klagesag i Udlændingenævnet.
Vis mere

Efterlyser faste rammer

Pernille Beckmann tror ikke på den løsning. Hun frygter netop, at det kun bliver dem, der rammer pressens forside, som vil få dispensation.

»Jeg tror, man skal lave nogle mere faste rammer at styre efter, for det er jo også os i kommunerne, som skal styre det. Og vi kan ikke styre på tilfældigheder,« siger borgmesteren i Greve, som dog håber på, at der kan laves 'nogle mere enslydende krav'.

»Så børnene ikke skal forlade deres familier. Det er der jo ingen, der har lyst til,« siger hun.

Borgmesteren støttede Yiming

15-årige Yiming, som er en af de tre piger i videoen, fik efter et afslag fra Udlændingestyrelsen en støtteerklæring fra Silkeborg Byråd.

Støtteerklæringen fra Silkeborg Kommune indgik i klagesagen til Udlændingenævnet. Efter nævnets behandling af sagen fik Yiming trods Udlændingestyrelsens afslag lov at blive i Danmark.
Støtteerklæringen fra Silkeborg Kommune indgik i klagesagen til Udlændingenævnet. Efter nævnets behandling af sagen fik Yiming trods Udlændingestyrelsens afslag lov at blive i Danmark.
Vis mere

'Silkeborg Byråd ønsker med denne udmelding at tilkendegive, at man finder det utilstedeligt, at Udlændingestyrelsen ønsker at udvise Yiming – og dermed tage hende væk fra sin familie. Byrådet ønsker dermed at også at lægge yderligere pres på Folketingets partier for at gribe ind og stoppe udvisningen,' står der bl.a. i støtteerklæringen, som er underskrevet af borgmester i Silkeborg Steen Vindum (V).

Støtteerklæringen indgik som en del af klagesagen til Udlændingenævnet, som endte med, at Yiming til sidst fik lov at blive i Danmark.

Forsvar for pigerne

Lige så heldig var 13-årige Aphinya ikke, selv om Venstres byrådsgruppe i Vesthimmerlands Kommune også gik til forsvar for Aphinya i et brev til integrationsministeren.

»Afgørelsen er korrekt ud fra loven. Men man må kunne lave en form for lokal høring med de fagpersoner, der har med hende at gøre. Det her virker som en afgørelse, der kun er foregået ved et skrivebord langt væk, og vi skriver, fordi vi har et spinkelt håb om, at afgørelsen tages om,« har Venstre-borgmester Per Bach Laursen udtalt til Nordjyske i august.

Også i Køge har venstrepolitikere henvendt sig til ministeren i forhold til sagen om 13-årige Mint.

I marts jublede 2. viceborgmester i Køge Mette Jorsø (V) tilmed på Facebook over, at Mint fik lov at blive, mens klagesagen kørte i Udlændingenævnet.

På landsmødet i Herning ønsker hun dog hverken at se Mints videohilsen fra Thailand eller kommentere sagen yderligere.

»Jeg har sagt, hvad jeg skulle sige, i den sag,« siger hun til B.T.

Kender problemet

Aabenraas borgmester, Thomas Andresen (V), kender også problemstillingen fra egen kommune, hvor den 15-årige Tra er blevet udvist, fordi hun nåede at fylde 15 år, inden ansøgningen kom af sted.

»Det indtryk, jeg har af hende, er, at hun er en pige, som tager godt fra i forhold til f.eks. at lære det danske sprog. Så en pige som hende kan godt integreres i min kommune,« siger han.

Til gengæld er han mere skeptisk i de tilfælde, hvor der i hjemmet finder en mere ortodoks opdragelse af f.eks. unge piger sted.

»Vi har jo en problemstilling med flygtninge og indvandrere, men der, hvor det handler om de her børn, som ikke længere kan være en del af familien, tænker jeg, at vi skal kunne gå ind og vurdere mere konkret på de enkelte sager,« siger han og bakker dermed op om dispensationsordningen.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Inger Støjberg til kritikken, men det har hun afvist.

Foto: Sine Bach Jakobsen
Vis mere