Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Mint har fået afslag på opholdstilladelse i Danmark, fordi det vurderes, at den 13-årige pige vurderes ikke kan integreres i Danmark.

B.T. kan nu på baggrund af aktindsigt i Mints sag præcisere, hvordan først Udlændingestyrelsen og sidst Udlændingenævnet er kommet frem til den afgørelse.

Når myndighederne vurderer et barns mulighed for integration, er der tale om en konkret vurdering af de enkelte sager ud fra objektive kriterier, som omhandler barnets forhold, herboende forældres forhold, herboende families forhold samt barnets anden forælders vilje og evne til at tage sig af barnet.

»Udlændingenævnet ser på alle de oplysninger, som foreligger i sagen. Det vil sige både det, man har oplyst i første instans (ansøgningen til Udlændingestyrelsen, red.), samt det, man oplyser i forbindelse med klagesagen til Udlændingenævnet,« siger sekretariatschef i Udlændingenævnet Michael Lohmann Kjærgaard, som ikke ønsker at udtale sig i forhold til konkrete sager og derfor kun udtaler sig på et generelt plan.

Intet pointsytem eller faste kasser

Vægtningen af oplysningerne i den enkelte sag er op til nævnet  - en dommer, en advokat og udlændinge- og integrationsministeriet - som vurderer sagen.

»Det eneste, Udlændingenævnet har at forholde sig til, er ordlyden i udlændingeloven og de bemærkninger til loven, som er fremsat i forbindelse med vedtagelsen af loven i Folketinget. Der er ingen yderligere instrukser eller vejledning – hverken et pointsystem eller faste kasser, hvor man kan sætte kryds - i forhold til vægtningen af de forskellige kriterier i selve integrationsvurderingen,« siger han.

Af aktindsigten fremgår det derfor heller ikke præcis, hvor meget enkelte oplysninger er vægtet, og hvorfor nogen oplysninger er helt udeladt, f.eks. at Mints mor har den fulde forældremyndighed, og at Mints biologiske far aldrig har været registreret som far i juridisk forstand.

Nævnet har udelukkende delt op i forhold, som nævnet har 'lagt vægt på’ samt forhold, som ‘ikke kan føre til ændret udfald'.

Bipolar far og fagligt potentiale

F.eks. kan forholdet, at Mints far 'er bipolar, og at han kan blive sur og aggressiv over for Mint, ikke føre til ændret udfald'. Ligesom hendes danskkundskaber og faglige potentiale i en dansk skoleklasse ikke ændrer på, at Mint ikke vurderes at kunne integreres i Danmark

Imod Mints integrationspotentiale taler derimod bl.a. Mints alder og opvækst i Thailand. Ligesom der i sagen f.eks. har været uklarhed om, hvornår og hvor længe Mint har boet og haft kontakt med sin biologiske far.

Mints mor, Ratree, har i sin egen og Mints visumansøgning skrevet, at Mint har boet med sin biologiske far. Ligesom hun i Mints ansøgning om ophold i Danmark både skriver, at Mint har boet med den biologiske far, og at Mint ikke har kontakt til sin far.

Da Udlændingestyrelsen spørger indtil den oplysning, svarer Frank Thøgersen i en e-mail, at Mint 'har boet med sin far, men at han ikke længere kan tage sig af hende'.

Siden har familien i samarbejde med advokaten i forbindelse med ankesagen lavet et helt klart tidslinjeforløb, hvor det fremgår, at Mint, efter moren flyttede til Danmark, boede i morens hus i Bangkok med sin moster. Den biologiske far så hun, indtil Mint kom til Danmark, indimellem i weekenderne.

Ingen facitliste

Michael Lohmann Kjærgaard kan ikke kommentere på den konkrete sag, men han forklarer generelt, at 'det er en vurdering i hver enkelt sag, hvordan modstridende oplysninger vægtes ift. sagens udfald'.

»Hvis der er flere modstridende oplysninger, som kan dreje sagen i en bestemt retning, kan det være afgørende for sagens udfald. Afgørelsen er et helhedsbillede, som er baseret på en skønsmæssig vurdering foretaget af de tre medlemmer af Udlændingenævnet. Der er ingen facitliste for, at enkelte elementer altid vil pege den ene eller anden vej,« siger han.

Mints mor, Ratree Pumboonserm, forklarer til B.T., at hun i sine besvarelser har ment, at Mint har boet med sin far. På et tidligere tidspunkt. Hun og Mints biologiske far har aldrig været gift, men har levet sammen som par indtil 2008.

Ikke bedt om hjælp

Ratree Pumboonserm er en kvinde, der er vant til at klare sig selv og sørge for sine børn, og derfor har hun heller ikke bedt sin mand Frank Thøgersen om hjælp i ansøgningsforløbet.

Derfor er Frank Thøgersen først sent i forløbet blevet opmærksom på misforståelserne. Naturligvis ærgrer det ham nu, men han forstår stadig ikke, at det har noget med Mints integrationspotentiale at gøre.

»Hvis det i virkeligheden handler om, at Mints sag er blevet afvist pga. modstridende oplysninger, kunne de så ikke sige det i stedet for at begrunde det med, at pigen ikke kan integreres i Danmark? Så kunne vi jo måske nå at rette op på faktuelle fejl,« siger han.

Herunder følger Udlændingenævnets vurdering, som er den endelige afgørelse i Mints sag.

Mint

I afgørelsen er lagt vægt på at Mint:

 • var 12 år på ansøgningstidspunktet
 • er født i Thailand, hvor hun har opholdt sig siden sin fødsel, og har haft hovedparten af sine formative år i Thailand
 • har seks års skolegang i Thailand
 • taler thai og engelsk
 • har familie i Thailand (far, moster, morfar, onkler, tanter og to voksne halvsøstre)

Mints tidligere bopæl

I afgørelsen er lagt vægt på:

 • At Mints mor, Ratree, har oplyst modstridende om Mints bopæl.
 • At Mint, siden moren rejste til Danmark i 2015, har boet størstedelen af sit liv hos sin far i Thailand.

I forbindelse med sin egen visumansøgning oplyste Ratree, at hun havde et barn på otte år, som boede permanent hos ekskæresten. I forbindelse med visum til Mint har Ratree oplyst, at Mint boede hos sin far. Og i ansøgning om opholdstilladelse til Mint har Ratree oplyst, at Mint boede hos sin far, efter parret gik fra hinanden i 2008. Papfar Frank har per e-mail oplyst, at Mint har boet hos sin far.

I forbindelse med ankesagen har Ratree oplyst, at Mint, efter Ratree og Mints biologiske far gik fra hinanden, har boet hos sin mor. At Mint boede på skift mellem sin mor og far, og at Mint, efter moren flyttede til Danmark, blev boende i Mints mors hus i Bangkok sammen med sin moster. Den hidtidige samværsordning i weekender med den biologiske far blev videreført i den periode.

Følgende ændrer ikke på afgørelsen:

 • At det fremgår af det thailandske bopælsregister, at Mint og Mints mor, Ratree, har boet på samme adresse.

Mints biologiske far

Følgende ændrer ikke på afgørelsen:

 • At den biologiske far er uden arbejde, og at han ikke kan tage sig af hende, da socioøkonomiske forhold i vedkommendes hjemland ikke i sig selv kan begrunde en opholdstilladelse.
 • At den biologiske far er bipolar, og at han kan blive sur og aggressiv over for Mint. Han antages fortsat at være omsorgsperson for Mint, ligesom det er oplyst, at Mint har en moster, to voksne søstre, en morfar, onkler og tanter i Thailand.

Udlændingenævnet henviser til, at Mints mor i ansøgningen om opholdstilladelse til Mint oplyste, at den biologiske far ikke lider af alvorlige sygdomme eller handicap.

 • At Mints biologiske far skulle have slået Mint, da den påstand ikke er dokumenteret.
 • At mosteren, som tidligere har passet Mint, er flyttet fra Bangkok og derfor ikke kan tage sig af Mint, samt at de to halvsøstre og morfaren ikke kan tage sig af Mint.

 

Mints mor, Ratree

I afgørelsen er lagt vægt på:

 • At Mints mor, Ratree, har begrænset tilknytning til Danmark, fordi hun er født og opvokset i Thailand og først fik opholdstilladelse i Danmark i 2015 som 44-årig.
 • Udlændingenævnet mener på den baggrund ikke, at Mint er blevet præget af danske værdier og normer under opvæksten i en sådan grad, at Mint kan integreres i Danmark.
 • At det var Ratrees eget frie valg at rejse til Danmark og efterlade Mint hos sin far i Thailand, og at Udlændingestyrelsen ikke kan se noget til hinder for, at Mint fortsat kan bo hos sin far i Thailand.

Følgende ændrer ikke på afgørelsen:

Udlændingenævnet henviser til, at der ikke er oplyst hindringer for, at de kan fortsætte med at udøve familielivet med Mint som hidtil.

Udlændingenævnet bemærkede, at Mints mor har oplyst modstridende om, at hun skulle have forsørget sin datter Mint. Hun har i forbindelse med ansøgningen skrevet, at hun ikke har forsørget Mint, mens hun i ankesagen har skrevet, at hun har forsørget Mint. Ligesom der er fremlagt dokumenter som viser pengeoverførsler til Thailand – dog ikke direkte til Mint.

Uanset om det ene eller andet er tilfældet, er der ikke oplyst hindringer for, at Mints mor for kan forsørge Mint.

Familieforhold

Lillebror Malick og papfar Frank i Bangkok for at besøge Mint og og Mints mor, Ratree.
Lillebror Malick og papfar Frank i Bangkok for at besøge Mint og og Mints mor, Ratree.
Vis mere

Følgende ændrer ikke på afgørelsen:

 • Udlændingenævnet finder ikke særlige grunde f.eks. hensynet til familiens enhed, der taler for, at Mint skal gives opholdstilladelse, selvom Mint ikke vurderes at kunne integreres i Danmark.

Skole og fritid

Følgende ændrer ikke på afgørelsen:

Udlændingenævnet begrunder det med, at Mint kun har opholdt sig i landet på visum, og mens sagen kører. At barnet har fulgt skolegang i Danmark og derved er blevet bedre til dansk dokumenterer eller sandsynliggør ifølge loven ikke i sig selv, at der er mulighed for vellykket integration. Men at det indgår som et delelement i den samlede vurdering.

Konventioner

I afgørelsen er lagt vægt på:

 • at afslaget ikke er i strid med Danmarks Internationale forpligtelser herunder den Europæiske Menneskeretskonvention.

Henvisning til barnets tarv jf. børnekonvention artikel 3 giver ikke videre adgang til familiesammenføring end den Europæiske Menneskeretskonvention artikel 8.

Andre læser også