Forlig dækker 99 procent af medarbejdere med overenskomster hos DI-medlemmer, bemærker DI med tilfredshed.

De over 200 overenskomster, der findes på Dansk Industris overenskomstliste, er blevet forhandlet færdige.

Der er indgået forlig, der dækker 99 procent af medarbejderne med overenskomster hos medlemmer af Dansk Industri. Det oplyser arbejdsgiverorganisationen onsdag.

Dermed er der taget et væsentligt skridt i denne omgangs overenskomstforhandlinger.

Enkelte overenskomster er afsluttet hos Forligsinstitutionen uden forlig.

DI forventer, at en samlet mæglingsskitse "formentlig" kan komme på plads inden for få dage. Forligsinstitutionen har oplyst, at forhandlingerne om skitsen begyndte tirsdag.

Derefter mangler også en godkendelse på arbejdsgiversiden og en urafstemning på lønmodtagersiden.

Christoffer Thomas Skov, der er vicedirektør i DI Personalejura, melder, at der i DI er tilfredshed med, at forhandlingerne er færdige og kalder forligsprocenten på 99 "historisk" høj.

- Det har været en lang og til tider hård proces for begge parter i forhandlingerne, siger han i en pressemeddelelse.

- Men også en periode med vilje til at komme i mål og skabe ansvarlige resultater, så på den måde har det også været en god proces.

DI har stået for at forhandle cirka 200 overenskomster ud af i alt cirka 600 overenskomster, der bliver forhandlet på Dansk Arbejdsgiverforenings område.

Overenskomsterne hos DI udgør i alt cirka 65 procent af Dansk Arbejdsgiverforening målt på lønsum, har organisationen tidligere oplyst.

Den 19. februar - for omtrent en måned siden - landede en toårig overenskomst for de privatansatte på industriens område.

Overenskomsten for de privatansatte på industriens område kaldes ofte et gennembrudsforlig.

- Siden vi landede det store gennembrudsforlig på industrioverenskomsten, der satte den overordnede økonomiske ramme for de øvrige overenskomster, er det gået støt fremad, siger Christoffer Thomas Skov.

En mæglingsskitse skal blandt andet samle de områder op, hvor parterne ikke selv er blevet enige. Skitsen indeholder også de overenskomster, hvor parterne er blevet enige.

/ritzau/