Hvis donorer har tandkødssygdommen parodontitis (der tidligere blev kaldt parodontose), øger det risikoen for, at bloddonationer kan blive forurenet med bakterier.

Det viser et nyt studie fra Det sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og Blodbanken, Klinisk Immunologisk Afdeling ved Region Sjælland.

Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Forskerne opfordrer til, at man indfører bedre screening af både donorer og blod, men understreger samtidig, at det ikke er farligt at modtage donorblod med bakterierne.

»Vores resultater viser, at der er 6,5 gange højere forekomst af levedygtige bakterier i blodet hos bloddonorer med paradontitis sammenlignet med paradontalt raske bloddonorer.«

»Det er en højsignifikant forskel, og det er tankevækkende, at bakterierne ikke bliver opdaget i det screeningssystem, blodbankerne bruger i dag,« siger Christian Damgaard, der er lektor og ph.d. ved Odontologisk Institut ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet hos Københavns Universitet, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Tandkødssygdommen parodontitis, eller paradontose, rammer halvdelen af danskere over 50 år.

Parodontitis svarer til at have et stort, betændt sår i tandkødet, og når man børster tænder eller tygger, kan bakterierne rykke fra mundhulen direkte over i blodbanen, uddyber Christian Damgaard i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

I de senere år har forskere kunnet dokumentere, at parodontitis i høj grad har forbindelse med en række andre sygdomme såsom diabetes, hjertekarsygdomme og leddegigt.

Andre artikler på Videnskab.dk: