Lige siden epidemiens start har antallet af smittede i Flensborg ligget ekstremt lavt.

»Men her efter nytår er det gået den stik modsatte vej, efter den britiske variant har overtaget gamet,« siger Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis, der fortæller, at det har været lærerigt på den negative måde:

»Vi har set, hvordan tingene kan ændre sig på bare 14 dage, efter vi har fået de her mutationer.«

Det betyder, at der fra lørdag bliver indført udgangsforbud mellem klokken 21 og 05.

»Ordet udgangsforbud lyder jo i sig selv skræmmende. Men det mest voldsomme er sådan set, at der samtidig bliver kontaktforbud,« siger han.

Hidtil har man i Flensborg maksimalt måttet se én person uden for egen husstand. Men fra lørdag må man altså ikke længere se nogen ud over egen husstand.

Baggrunden er, at Flensborg de seneste syv dage har konstateret 182 nye smittede per 100.000 indbyggere. For en uge siden var incidenstallet 166.

Ingen kan dog forklare, hvordan den britiske variant har fået så godt fat lige syd for den danske grænse. Umiddelbart er der ikke nogen ændring i nordtyskernes adfærd, der kan forklare den voldsomme stigning, vurderer Jørgen Møllekær, som alligevel peger på to forhold.

»Smitteopsporingen fungerer ikke. Når man ikke kan finde ud af, hvor en tredjedel af de smittede har fået virussen fra, kan man jo ikke få den under kontrol,« siger han og henviser til de tal, som kommunen hver eneste dag sender ud.

Her er det også angivet, om folk er blevet smittet hjemme eller eksempelvis på arbejde. Men for en tredjedel kender man altså ikke smittekilden.

»Det undrer mig, at man et år inde i en epidemi i et så rigt land som Tyskland ikke er bedre til at opspore smitten.«

Dernæst kommer den manglende massetestning, som i Danmark nu er udråbt som et særligt vigtigt våben.

I Flensborg skal man stadig selv betale for lyntest og pcr-test.

»Det er stærkt kritisabelt, at man ikke har fået styr på det,« siger Jørgen Møllekær og fortsætter:

»Når man skal betale 40 euro – svarende til 300 kroner – hver gang man skal testes, er det kun folk med mange penge eller en særlig god grund, som får det gjort. Det er ikke sådan, man får kontrol over en epidemi.«

Med 15.000 pendlere, der krydser grænsen fra Tyskland til Danmark for at arbejde, mener Jørgen Møllekær også, at der bør være en vis bekymring fra dansk side.

»Når man ikke bor i grænseland, så er grænser et skel. Men det er grænsen ikke for os,« siger han og sammenligner det med, at folk tager fra Amager til København for at arbejde:

»Derfor giver det jo også nogle problemer i Danmark.«

Borgmester i Aabenraa Kommune Thomas Andresen (V) er da også bekymret over udviklingen syd for grænsen. Men ikke så meget på grund af smittetallene.

»Det bekymrer mig meget, fordi vi for øjeblikket kigger ind i og argumenterer for genåbning,« siger han og uddyber:

»Jeg frygter, at man fra Christiansborg ser en eller anden signalværdi i at sige, at vi hellere må vente med at genåbne i grænsekommunerne. Det skal vores detailhandel og unge ikke lide under.«

Alene i Aabenraa Kommune rejser 3.500 pendlere ind fra Flensborg for at arbejde. Dertil kommer studerende på gymnasier og videregående uddannelser, som også krydser grænsen, når der ikke – som nu – er hjemmeundervisning.

Til gengæld er det meget få af i de ældste klasser i folkeskolen, som rejser fra tysk til dansk side.

»Så der er altså nogle områder, man sagtens kan åbne, uden det bliver påvirket af situationen syd for grænsen,« siger han.

Åbner man for detailhandlen, mens man samtidig lukker yderligere ned i Tyskland, kan han dog godt se for sig, at det kan give et større flow over grænsen.

Men med smittetal, som i hele perioden har ligget midterst eller nederst, synes han også, at de som kommune har bevist, at de godt kan holde styr på smitten.

Mens Flensborg har oplevet en voldsom stigning i antallet af smittede, har Aabenraa de seneste syv dage i alt konstateret 34 nye tilfælde.

»Jeg mener, vi har vist, at man både kan være effektiv i forhold til at nedbringe smitten og samtidig udvise en fleksibilitet over for dem, der hver dag skal over grænsen,« siger han og fortsætter:

»Og med så gennemreguleret et samfund som Tyskland har jeg også tillid til, at de tiltag, de nu indfører, nok skal få smitten til at falde i Flensborg.«

Det har torsdag ikke været muligt at få svar fra Sundhedsministeriet på, hvorvidt situationen syd for grænsen har betydning for genåbning af grænsekommunerne.