Det meste af Europa er fra lørdag godkendt som rejsemål af danske myndigheder – fra lørdag vil de godkendte lande i Udenrigsministeriets rejsevejledning blive noteret som såkaldte gule lande.

Det gælder dog ikke Irland, Malta, Rumænien og Storbritannien, Sverige og Portugal, som vil blive kategoriseret som orange lande - karantænelande.

Hvis du bliver smittet med coronavirus, er der store forskelle på, hvordan rejseforsikringerne dækker dig.

Få et overblik her:

Gouda Rejseforsikring/Gjensidige Forsikring

Hos Gouda og Gjensidige Forsikring dækker man efter de normale betingelser i gule lande, også hvis man kommer ud for corona-relaterede skader og sygdomstilfælde.

Hvis man rejser til orange lande som Portugal og Sverige, dækker rejseforsikringen som udgangspunkt også normalt - dog ikke i alle tilfælde relateret til coronavirus.

For eksempel evakuering fra et feriemål, som på tidspunktet for udrejsen var ramt af corona.

Hvis man skal sidde i karantæne på grund af corona, dækker Gouda ikke udgifter til det. Kun hvis man bliver syg under rejsen til det orange land, vil Gouda betale for karantæneomkostninger.

Europæiske Rejseforsikring

Europæiske Rejseforsikring dækker også som normalt i gule lande, inklusiv coronarelaterede skader.

Men i modsætning til Gouda dækker Europæiske Rejseforsikring IKKE på rejser til orange lande.

Dansk Rejseforsikring

Dansk Rejseforsikring dækker normalt, også hvis den rejsende bliver smittet med covid-19 i et af Udenrigsministeriets orange områder.

Der kan være enkelte tilfælde relateret til corona-pandemien, som ikke vil være dækket af forsikringen, oplyser Dansk Rejseforsikring.

»Vi dækker udgifter til hjemtransport jævnfør betingelserne, men ikke når årsagen er, at Udenrigsministeriet anbefaler hjemrejse grundet covid-19. Vi dækker ikke udgifter relateret til karantæne ved indrejse i et orange område, som for eksempel er påkrævet eller anbefalet af de lokale myndigheder,« siger direktør Jakob Bender.

Codan Rejseforsikring

Codan dækker som normalt, men hvis man rejser til orange lande, vil Codan ikke dække for skader relateret til coronavirus.

Det vil sige udgifter til hospital og behandling, hvis du skulle blive smittet under din rejse.

Desuden vil man heller ikke være dækket for eventuelle mérudgifter i forbindelse med coronavirus.

For eksempel hvis man brækker benet og er nødt til at blive behandlet på et privat hospital i stedet for det offentlige, grundet særlige omstændigheder i forbindelse med coronavirus.

Tryg Rejseforsikring

Her dækker forsikringen heller ikke i orange lande, altså karantænelande, hvis skaden er relateret til coronavirus.

For eksempel vil Tryg ikke evakuere dig eller dække, hvis du strander i landet.

Alm. Brand Rejseforsikring

Her dækker forsikringen også udgifter til hospitalsbehandling, hvis du smittes med coronavirus - både i gule og orange lande.

Der er dog en række forhold, der ikke dækkes i orange lande. For eksempel dækker Alm. Brand ikke evakueringsudgifter.

Og hvis din rejse bliver ufrivilligt forlænget, eksempelvis som følge af flyaflysning, grænselukning eller karantæne, dækker rejseforsikringen hverken direkte eller indirekte udgifter i den forbindelse. Læs mere her.

Topdanmark Rejseforsikring

Topdanmark dækker som normalt i gule lande. Hvis man tager til et orange land, dækker forsikringen også, hvis man bliver smittet med coronavirus og får brug for behandling eller hjemtransport.

Dog dækker Topdanmarks forsikring ikke, hvis du skal evakueres eller tager hjem før tid på grund af en ny bølge af coronasmitte.

Den dækker heller ikke ødelagte feriedøgn, som skyldes coronavirus.

Ekstraudgifter dækkes heller ikke, hvis det direkte eller indirekte skyldes, at din rejse bliver ufrivilligt forlænget - eksempelvis fordi dit fly er aflyst, grænserne lukkes, eller du kommer i karantæne.

Bliver din rejse ufrivilligt forlænget, vil du dog fortsat være dækket, hvis du bliver syg eller kommer til skade, indtil du igen kan rejse hjem til Danmark.

Og så dækker forsikringen slet ikke lande eller områder uden for EU.

Det blå sygesikringskort

I EU samt Storbritannien, Schweiz og Liechtenstein er man desuden dækket af det blå EU-sygesikringskort.