Simon Nielsen Ørregaard, formand for Eftertro revser Naser Khader for at kalde ham uvidne.
Simon Nielsen Ørregaard, formand for Eftertro revser Naser Khader for at kalde ham uvidne. Foto: Presse

I sidste uge langede Naser Khader, folketingsmedlem for De Konservative, ud efter en religionskritiker ved et debatarrangement arrangeret af Konservativ Ungdom. »Det var en fin debat, men jeg blev målløs over, hvor lidt min opponent og andre religionskritikere vidste om kristendommens betydning for danskheden og dansk kultur,« skrev Naser Khader i fredagens BT. Nu svarer religionskritikeren, Simon Nielsen Ørregaard, igen. 

Simon Nielsen Ørregaard
Formand for foreningen Eftertro

Jeg er Naser Khaders uvidende religionskritikker. Trods cirka 40 års erfaring som Jehovas Vidne og et formandskab i foreningen Eftertro ved jeg altså mindre om danskhed og kristendom en den landskendte politiker.

Naser Khaders bog trækkes tilbage efter afskrift

På trods af en ellers fin debat til et lukket arrangement for Konservativ Ungdom føler Naser Khader sig åbenbart nødsaget til at gå i et landsdækkende medie for at udtrykke sin målløshed over hans opponents uvidenhed. Jeg vil til enhver tid indrømme, at jeg kan blive klogere. Og ikke bare det. Jeg vil altid stræbe efter det. Men i dette tilfælde vil jeg dog alligevel tillade mig at sige hus forbi. Jeg tror Naser Khader her forveksler uvidenhed med uenighed.

Artiklen fortsætter under billedet

Simon Nielsen Ørregaard, formand for Eftertro

Uenigheden handler om, hvorvidt det danske samfund anno 2017 er bygget op om kristne værdier. Kort fortalt mener jeg, at vort samfund først og fremmest bygger på værdier som demokrati, ligestilling, åndsfrihed, religionsfrihed og seksuel frihed. Ingen af disse værdier er kristne. Tværtimod. Er man uenig i dette synspunkt, skal jeg være den første til at opfordre til, at man læser Bibelen.

Christina Egelund Christina Egelund (LA)

Naser Khader er uenig, og det er naturligvis helt legitimt. Men i stedet for at vurdere min faglige tyngde og tilmed udtrykke kritikken så nedladende, så jeg hellere Naser Khader godtgøre sin påstand om, at danskheden opstod med reformationen, og at kristendommen er forudsætningen for vores demokrati. Ja, vi fik en dansk bibeloversættelse og salmer på dansk. Men det vil jo bare sige, at vi allerede var danske. At danskheden opstod i den forbindelse er noget af en påstand, alene af den grund at ingen rigtig kan definere begrebet danskhed.

Jeg kan helt faktuelt nævne, at efter reformationen fik vi også enevælden, vi fik dødsstraf, hvis man ikke kunne Luthers katekismus udenad, og vi fik tvungen kirkegang. Tre ting som indgik i det danske samfund - i danskheden - for flere hundrede år siden, men som vi i dag har lagt bag os. Og ikke mindst tre ting som jeg tror de færreste i dag på nogen måde vil se som værende danske.

Jeg er mildest talt ikke enig med Naser Khader. Men jeg respekterer forskelligheden, og jeg har stadig stor respekt for den rejse Naser Khader har været på igennem årene. Alt andet ville være udansk og faktisk også ukristent.

SMS

Hitter på Facebook