Flere af de afgående ministre har et budskab til omverdenen: Det udskældte embedsapparat fortjener mere respekt. DJØF glæder sig over støtten.

Der handlede mest om gaver, om ros og skulderklap, og om til- og fratrædelsestaler, da der mandag var store skiftedag i landets ministerier.

Men midt i de festlige indslag var der også et mere alvorligt budskab fra flere af de afgående ministre. Det så udskældte embedsapparat fortjener mere respekt, lød det.

Som den første stod afgående statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) op for de udskældte djøffere.

»Jeg synes, der er gået alt for meget sport i, at ligegyldig hvad, så kan man skælde ud på embedsmændene i centraladministrationen,« sagde hun.

Og hun var ikke den eneste. Også i Finansministeriet benyttede Bjarne Corydon (S) lejligheden til at rose den hær af jurister og økonomer, der har serviceret ham og hans ministerium de seneste år.

»Jeg har mødt unge mennesker, der giver et par år af deres liv, skuffer deres familier, ikke for deres egen skyld, ikke for deres karrieres skyld, men kun for landets skyld. Det er jeg imponeret af, og derfor kan I regne med, at jeg har tænkt mig at være jeres defensor resten af mine dage, uanset hvor jeg sidder,« sagde han, da overdrog Finansministeriet til Claus Hjort Frederiksen (V).

Også i det udskældte justitsministerium fandt den afgående minister, Mette Frederiksen (S), plads til at rose hendes folk.

»Det er nogle af de dygtigste folk i kongeriget,« sagde Mette Frederiksen, da hun videregav ministerstafetten til Søren Pind (V).

Embedsapparatet har været under massiv beskydning de seneste år. I en række opsigtsvækkende sager har embedsmænd og departementschefer spillet centrale og markante roller.

Da Morten Bødskov (S) måtte trække sig som justitsminister i den såkaldte Christiania-sag, blev der iværksat en undersøgelse af embedsværkets rolle. Udviklingsminister Christian Friis Bach (R) måtte trække sig, da han modtaget forkerte oplysninger i GGGI-sagen, og konklusionen på Helle Thorning-Schmidts skattesag fra 2011 blev blandt andet, at daværende departementschef, Peter Loft, havde vildledt ombudsmanden.

Hos DJØF, den faglige organisation for jurister og økonomer, glæder man sig over ministrenes udmeldinger.

»Jeg er først og fremmest glad på medlemmernes vegne for, at deres arbejde bliver påskønnet og værdsat. De sager, der har været, fylder meget, når de opstår, men det her bekræfter efter min opfattelse, at de udgør undtagelsen. De er ikke repræsentative for det arbejde, embedsapparatet står for,« siger Henning Thiesen, formand for delforeningen Offentlige Chefer i DJØF.

»Der har været en tendens til at bruge djøfisering som et begreb på en forkert måde. Vi er jo heller ikke tilhængere af unødig administration og regler,« siger han.

Efter mandagens udskiftningerne i ministerierne kan de ansatte fra tirsdag se frem til at skulle betjene nye ministre. Henning Thiesen afholder sig fra at spå om, hvorvidt embedsapparaterne går en mere fredelig valgperiode i møde.

»Jeg tror, det er vigtigt at sige, at embedsmændene har haft et godt samarbejde med denne regering, som de har haft med de forrige. Det er en af styrkerne ved det system, vi har i Danmark - at embedsmænd kan tjene de herrer, de har, uanset partifarve.«

»De nye ministre vil opdage, at de har nogen rigtige dygtige medarbejdere,« siger Henning Thiesen.