På Vestbjerg Skole i Aalborg ville champagnepropperne flyve højt, hvis altså eleverne var gamle nok til at drikke den slags. Skolen er nemlig Danmarks bedste folkeskole. Intet mindre.

Det viser en opgørelse fra CEPOS, som har benyttet Undervisningsministeriets særlige tal for danske skolers evne til at løfte eleverne fagligt, når der er taget højde for den baggrund eleverne kommer fra. Tallene kan derfor sammenlignes for alle skoler i landet, uanset om der er tale om en skole med mange socialt belastede børn eller en skole med børn fra ressourcestærke miljøer.

Tallene er baseret på de eksamensresultater, som skolernes elever opnåede i skoleåret 16/17 sammenholdt med de resultater, som man kunne forvente at eleverne ville få. Og her kan man se, at netop Vestbjerg Skole i Aalborg er den folkeskole, som har leveret det bedste resultat. Eleverne i afgangsklasserne fik et gennemsnit, der lå hele 1,1 karakter højere end det forventede niveau for skolen, som er 8,0. Elevernes gennemsnit var således i stedet 9,1.

Skoleleder Peter Rasmussen er logisk nok meget begejstret for resultatet, som i øvrigt også de foregående år har været rigtigt godt.

»Vi har også fremragende lærere, pædagoger og personale i det hele taget,« siger han glad og fremhæver særligt tre ting, som han mener har banet vejen til at skolen i år har de bedste resultater i landet.

De er individuelle hensyn til det enkelte barn, en positiv opdyrkelse af skole/hjem samarbejdet og til sidst, at der altid skabes klare rammer og forventninger til eleverne, så de aldrig er i tvivl om hvad der forventes af dem.

»Børn er meget forskellige og lærerne skal have et individuelt fokus på den enkelte elev lige fra de starter i 0. klasse til de forlader den i 9. klasse,« siger Peter Rasmussen.

Han forklarer, at skolen opdeler eleverne efter hold alt efter hvordan de lærer bedst.

»Lærerne skal have erfaringen til at observere eleverne og hvordan de får mest ud af undervisningen. Nogle elever lærer bedst ved et være udenfor og få motion. Andre ved at bruge deres hænder,« siger han og fortsætter:

»Det vil sige, at nogle elever kan man sende udenfor og »fange« udsagnsord, hvor de skal redegøre for hvad de har set og oplevet. Andre elever kan male ord eller klippe i blade og den slags. Dette er særligt gældende i de små klasser,« siger han og forklarer, at der også laves individuelle målsætninger for eleverne alt efter deres standpunkt i de enkelte fag.

Han forklarer desuden, at skolen er opmærksom på at samarbejdet mellem skole og hjem fungerer så optimalt som muligt.

»Det er vigtigt med gensidig tillid og et meget højt informationsniveau. Vi har et miljø, hvor vi tør stille krav og have forventninger til hinanden og det er meget frugtbart. Vi forklarer altid hvad vi forventer af forældrene på de forskellige klassetrin, men igennem forældresamtalerne, så taler vi også om forventninger på den enkelte elevs niveau. Vi ved jo, at forældre har travlt og at vi selv har travlt, men vi tager den nødvendige tid til det. Så oplever eleven også, at skolen og forældrene står sammen om dem og det motiverer,« siger Peter Rasmussen.

Til sidst nævner Peter Rasmussen, at elever skal vide, at der forventes og kræves noget af dem.

»Det er vigtigt at tydeliggøre overfor eleven, at her opfører man sig ordentligt og forklare hvad det vil sige helt konkret. Vi forklarer også, at her på skolen gør man sig umage og bidrager til gruppearbejde og den slags. Det gør det faktisk meget sjovere for eleverne,« siger han og fortsætter:

»Og så er det vigtigt, at det er en ånd, som vi dyrker. Vi diskuterer ikke de forventninger og krav. Det er bare sådan det er,« siger han.

- Nu er jeres skole jo den, der har klaret sig bedst i 16/17, men mange af de gode råd, som du kommer med her, kunne jeg forestille mig, at andre skoler også forsøger at bruge allerede nu. Hvorfor tror du, at det går galt andre steder?

»Det ved jeg ikke. Men jeg kan sige dig, at det skam også kan gå galt her. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Og når det går galt, så oplever jeg, at det ofte skyldes dårlig kommunikation. Der er altid et sted, hvor nogle ikke har fået talt sammen tilstrækkeligt, så alle har haft den samme opfattelse af, hvad der skulle foregå. Det kan være hos ledelsen, hos lærerne, forældrene og andre steder,« siger han.

Vestbjergs Skoles resultat for året 16/17 er særligt højt for skolen.

»Jeg kan sige, at den årgang arbejdede særligt meget med noget, som vi gerne vil gå videre med. Nemlig projekter, hvor de selv producerede viden,« siger Peter Rasmussen.

- Hvad vil det sige?

»For eksempel havde de et projekt, da de var på en tidligere årgang, som vi kaldte »Visit Nordjylland,« hvor eleverne skulle lave noget materiale, som skulle gøre Nordjylland mere attraktivt for turister. De skulle så selv finde ting, som de mente kunne lokke folk til. De fik masser af ideer og formidlet det ud på plancher, udstillinger og alt muligt. Vi kan se når vi taler med andre skoler, der har prøvet noget lignende, at de også har haft meget positive erfaringer med den slags ting. Så det vil vi prøve igen,« siger han.