Lyt til artiklen

Der skulle ansættes 1000 flere sygeplejersker.

Det var et helt centralt valgløfte, som den socialdemokratiske regering præsenterede allerede tilbage i valgkampen i 2019.

Men nu viser en ny opgørelse, at regeringen efter snart tre år i regeringskontorene ikke har leveret på løftet om at skaffe 1000 flere sygeplejersker til danskerne.

Faktisk er tallet faldet siden den sidste opgørelse for andet kvartal i 2021, så der i dag blot er 364 flere sygeplejersker end der var i 2019.

”Ingen kan være i tvivl om at sundhedsvæsenet står på en brændende platform, og derfor er det dybt problematisk for patienter og medarbejdere, at målet ikke er nået,« lyder det fra formand i Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Opgørelsen viser, at der i andet kvartal 2021 var 36.385 fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker på de offentlige sygehuse. I fjerde kvartal 2021 var det tal faldet til 35.510. Det er et fald på i alt 875 fuldtidsansatte.

Med en bevilling på 300 millioner kroner i 2020 og 600 millioner kroner i de efterfølgende år, fik regionerne til opgave af regeringen at ansætte 1000 flere sygeplejersker for at give medarbejderne mere tid til patienterne.

Men sådan er det altså langt fra gået og det bekymrer Grete Christensen.

»Regeringens overordnede mål med indsatsen var at tage et skridt af gangen og vise at ved at  ansætte flere sygeplejersker, kunne man også fastholde flere på afdelingerne – fordi det  lægger en dæmper på arbejdspresset. Nu står vi her og kan konstatere, at der ikke er blevet flere sygeplejersker på hospitalerne end i 2019,« siger Grete Christensen som mener, regeringen har glemt at lytte til sygeplejerskerne.

”Lyt til sygeplejerskerne. De har hele tiden været tydelige på, at det er bedre løn og arbejdsvilkår, som arbejdsgiverne skal sætte ind med, hvis de vil rekruttere og fastholde sygeplejerskerne. Pengene er der, og nu må arbejdsgiverne komme i gang, hvis vi skal løse de enorme udfordringer i sundhedsvæsenet,« siger hun.

Sundhedsministeriet skriver i en pressemeddelelse om de nye tal, at »regeringen har i sundhedsreformen »Gør Danmark Sundere« foreslået at nedsætte en kommission for robustgørelse, der skal afdække løsninger på de grundlæggende udfordringer ift. personalekapacitet i sundhedsvæsenet.«

Sundhedsminister Magnus Heunicke begrunder de færre sygeplejersker med sygeplejerskernes strejke i sommer.

»Sygehusene har været ekstraordinært udfordret af bemandingsmæssige problemer siden sygeplejekonflikten i sommer, og derfor ser jeg nedgangen som uundgåelig på kort sigt,« siger Magnus Heunicke.

Løftet om 1000 flere sygeplejersker var en del af Socialdemokatiets udspil 'Tid til omsorg', som Mette Frederiksen præsenterede tilbage i efteråret 2018.

B.T. har tidligere kunnet fortælle, hvordan det blot er ét enkelt ud af de 13 forslag i udspillet, regeringen rent faktisk har gennemført.