Sagen om mulig svindel med lægeerklæringer ser nu ud til at koste speciallæge Peter Kaare Østergaards politiske karriere i partiet Liberal Alliance.

Speciallægen fra Middelfart er under mistanke for at have skrevet urigtige oplysninger i lægeerklæringer og dermed hjælpe udlændinge til et dansk statsborgerskab.

En sag, der allerede har kostet Peter Kaare Østergaard dyrt, da han ikke længere må udskrive lægeerklæringer. BT kan nu fortælle, at Peter Kaare Østergaards politiske karriere i kølvandet på sagen også er hårdt ramt. Speciallægen, der var en af Liberal Alliances kandidater ved det seneste regionsrådsvalg, og som stillede op ved Folketinget i 2015, er ikke længere medlem af Liberal Alliance.

Det oplyser Liberal Alliances landsformand, Leif Mikkelsen, i en skriftlig kommentar til BT. Her står kortfattet, at Peter Kaare Østergaard har meldt sig ud af partiet.

Dagbladet Politiken skrev allerede den 23. februar, at sagen om de fejlagtige lægeerklæringer ville blive et emne på et møde i Liberal Alliances Forretningsudvalg. Men hvorvidt Peter Kaare Østergaard er blevet bedt om at forlade partiet, ønsker landsformanden i dag ikke at komme ind på.

»Jeg interesserer mig for de medlemmer, vi har, og ikke dem der er gået,« skriver han til BT.

Det er i dag muligt for ansøgere til et dansk statsborgerskab at få dispensation for danskkravet og indfødsretsprøven, hvis de lider af posttraumatisk stress og på den baggrund vurderes ude af stand til at bestå prøverne.

To igangværende sager mod speciallæger har dog sået tvivl om oplysningerne i en række af de lægeerkæringer, der hvert år giver hundredvis af udlændinge dispensation til et dansk pas. En af sagerne drejer sig om Peter Kaare Østergaard, mens den anden omhandler en speciallæge fra Nordsjælland, der har skrevet enslydende lægeerklæringer.

BT kunne i februar fortælle, at 135 af Peter Kaare Østergaards sager i Indfødsretsudvalget skulle gå om. Sagen startede, efter at Udlændinge- og Integrationsministeriet i 2015 modtog et tip. Efterfølgende foretog Styrelsen for Patientsikkerhed en stikprøve i ti af Peter Kaare Østergaards sager, der blandt andet viste, at patienternes sygehistorie er 'mangelfuld og ikke underbygger tilstrækkeligt diagnosticeringen'.

Desuden var en helt central diagnose om varig personlighedsændring, som var helt afgørende for at få dispensation for indfødsretsprøven, i flere tilfælde ubegrundet.

Som BT i dag kan fortælle, er 45 af Peter Kaare Østergaards patienter blevet kontaktet af Udlændinge- og Integrationsministeriet med henblik på at indsende ny lægefaglig dokumentation. Og endnu flere kan frem mod sommerferien forvente at få en henvendelse.

En af Peter Kaare Østergaards store politiske mærkesager var at mindske bureaukratiet.

»Samfundet bliver mere og mere præget af overvågning og af et kolossalt bureaukrati. Jeg ser det i mit arbejde, når mine meget dårlige patienter jævnligt bliver udsat for en masse lidelsesvoldende tiltag fra kommunerne. De bliver sendt i besynderlige, skadelige aktiveringer uanset lægernes vurdering, og de bliver nærmest forhørt til langvarige møder i kommunerne, selvom de er syge og ingenting kan. Jeg synes, de bliver undertrykt af det her system,« sagde Peter Kaare Østergaard forud for Folketingsvalget i 2015 til Dagens Medicin.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Peter Kaare Østergaard. Han har dog tidligere afvist alle anklager. Læs interviewet med ham her: