Inden længe bliver der truffet afgørelse i en yderst opsigtsvækkende og principiel retssag om en britisk kvinde, som under sin graviditet dagligt drak otte øl og en halv flaske vodka, skriver Berlingske.

Hendes alkoholforbrug fik fatale konsekvenser for hendes datter, som blev født med svære handicap. Derfor skal en britisk domstol nu afgøre, hvorvidt kvinden skal straffes for sit drikkeri under graviditeten.

Retssagen, der står mellem de lokale myndigheder med ansvar for den i dag syvårige pige, som er i familiepleje, og det britiske erstatningsnævn CICA, handler desuden om, hvorvidt pigen skal have en økonomisk kompensation fra erstatningsnævnet.

Pigen blev nemlig født med såkaldt føtalt alkoholsyndrom (FAS), som er en alvorlig tilstand, der kan forårsage, at børn bliver misdannede, hjerneskadede eller væksthæmmede. Omkring halvdelen af børnene med FAS har medfødte misdannelser i et eller flere organer, og typisk vil de også have indlæringsproblemer, adfærdsforstyrrelser og koncentrationsbesvær.

»Alkohol er det allerfarligste stof set i et børneperspektiv, og det er mere fosterskadende end illegale stoffer som for eksempel heroin. Enhver form for alkoholindtagelse er potentielt skadeligt for fosteret og dermed for barnets udvikling,« forklarer May Olofsson, overlæge på Hvidovre Hospital, som har mange års erfaring med gravide stof- og alkoholmisbrugere.

I Danmark findes der ingen nøjagtige tal for, hvor mange børn der fødes med FAS, eftersom det først er inden for de seneste ti år, at der er kommet sundhedsmæssigt fokus på området. I en artikel i Lægemagasinet fra 2004 skønner man dog, at der hvert år bliver født omkring 100 børn med alvorlige hjerneskader, fordi mødrene har drukket under graviditeten.

Lisbeth Zornig Andersen, som er direktør i Huset Zornig og tidligere formand for Børnerådet, har selv en bror, der som voksen blev diagnosticeret med FAS. Hun mener dog ikke, at man skal kriminalisere kvinder, der drikker under graviditeten. I stedet bør det i lovgivningen være muligt at forhindre kvinder i at drikke under graviditeten.

Derfor opfordrer hun med opbakning fra overlæge May Olofsson til, at de danske myndigheder følger eksemplet fra Norge, hvor det er muligt at tvangsindlægge gravide misbrugere på institutioner med professionelt sundhedspersonale og hjælpe dem ud af deres misbrug.

»Vi bør have muligheder i lovgivningen til at forhindre kvinderne i at drikke under graviditeten, fordi det er så alvorlig en indgriben på et barns liv. Det skal ske via serviceloven, ikke via straffeloven. Så snart man er gravid med et barn, har man to parter - i det her tilfælde med modstridende interesser - og jeg er sådan indrettet, at det altid er den svage part, man skal beskytte,« siger Lisbeth Zornig Andersen.

Jacob Birkler, formand for Det Etiske Råd, mener heller ikke, at det bør være kriminelt at drikke under graviditeten, og ligesom Lisbeth Zornig Andersen peger han på, at det i Danmark skal være muligt at tvangsindlægge gravide med misbrugsproblemer.

»Det afgørende er, at vi hjælper i den situation, hvor vi kan se, at der kommer et barn til verden, hvor vi med sikkerhed ved, at barnet vil tage livslang skade,« siger Jacob Birkler.

Han erkender dog, at det er et voldsomt indgreb i det enkelte menneskes liv at blive tvangsindlagt.

»Den største straf, vi giver et andet menneske her i landet, er frihedsberøvelse. Derfor skal vi virkelig tænke os rigtig godt om i de her situationer, og det er meget afgørende, at der er anden hjælp, der kommer først. Vi skal bare huske, at vi har at gøre med en person, som får friheden til at drikke, men som samtidig frarøver et andet menneskes frihed: Nemlig barnets, som bliver skadet for resten af livet,« siger han.

Ifølge Lisbeth Zornig Andersen bør spørgsmålet om tvangsindlæggelser bringes op på politisk niveau.

»Her er der et stærkt holdningsspørgsmål, som politikerne må tage stilling til. Hvis det kommer dertil, at man skal lave et lovindgreb, håber jeg, at man kan tvangsindlægge gravide kvinder for at beskytte deres fostre,« siger hun.

Og spørgsmålet kan snart blive politisk: Regeringen nedsatte i januar 2014 en tværministeriel arbejdsgruppe med repræsentanter fra Socialministeriet og Sundhedsministeriet, der netop har fokus på gravide stof- og alkoholmisbrugere.

Arbejdsgruppen vil i foråret 2015 fremlægge sin rapport med anbefalinger til, hvordan myndighederne kan styrke indsatsten og begrænse antallet af børn, der bliver født med alvorlige skader.

I den forbindelse er arbejdsgruppen blevet bedt om specifikt at kigge på de norske erfaringer med tvangsindlæggelser af gravide misbrugere.

Er tvangsindlæggelser vejen frem? Deltag i debatten på vores facebook-side.