For fuglelivet er det afgørende, at så mange elledninger som muligt lægges i jorden, understreger ornitologer.

København. Det vil være beskæmmende for Danmarks internationale forpligtelser for fugle og natur, hvis der etableres flere luftledninger igennem de fuglerige områder i Sydvest- og Vestjylland.

Det mener Knud Flensted, biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Hans kommentar gælder udsigten til omkring 144 kilometer højspændingsmaster i 35 meters højde ned gennem Jylland.

- Så vidt jeg ved, er 400 kV-ledninger andre steder kabellagt over væsentlig længere strækninger, så det undrer mig, at der ikke er peget på andre tekniske muligheder, siger han.

Ifølge en ny rapport fra det statslige Energinet kan man af tekniske årsager kun lægge kablerne i jorden på en strækning af cirka 26 kilometer. Miljøstyrelsen skal beslutte hvor.

Den kommende "elmotorvej" fra Holstebro til grænsen er afgørende for at få plads til mere grøn strøm fra især vindmøller i elnettet.

Men det er afgørende, at mest muligt kabellægges af hensyn til de massive fugletræk i området, hvor 400 kV-luftledningerne ønskes placeret, siger Knud Flensted.

Alternativt bør luftledningerne trækkes længere mod øst, bort fra de særligt fuglerige områder i og ved Nationalpark Vadehavet.

- Det samme gælder gennemskæringen af andre Natura 2000-områder som Skjern Å-området øst for Ringkøbing Fjord, tilføjer DOF-biologen.

DOF mener desuden, at man bør kabellægge alle andre problematiske luftledninger i Vadehavsområdet.

- Her tænker jeg på luftledninger til Rømø og Fanø, hvor der dagligt dræbes et stort antal fugle ved påflyvning af luftledningerne. Det samme gælder mange andre luftledninger i det sydvest- og vestjyske, siger Knud Flensted.

Udenlandske undersøgelser vurderer, at 1-10 eller endnu flere fugle i gennemsnit dræbes hver dag per kilometer ledning, når der trækkes luftledninger i fuglerige områder.

Det er særligt problematisk ved Natura 2000-områder, som er værdifulde EU-beskyttede arealer, påpeger DOF.

/ritzau/