Unge kvinder har mindre tiltro til, at de kan klare studiet. Vejledere peger på, at de skal huske, der er andet i livet end uddannelse.

Er jeg god nok til dette studie, og klarer jeg nu eksamen godt nok? Sådan spørger unge kvinder langt oftere sig selv end deres mandlige medstuderende, skriver Politiken.

En undersøgelse fra Cphbusiness blandt de 17-20-årige viser, at 30 procent af de unge kvinder er meget bekymrede for ikke at kunne følge med i undervisningen. Hos de unge mænd i samme aldersgruppe gør det sig gældende for 22 procent.

Det er et mønster, der går igen på andre uddannelser. For eksempel har en undersøgelse blandt 14.000 studerende på Aarhus Universitet vist, at 42 procent af kvinderne ofte eller nogle gange er stressede, mens det gælder 29 procent af mændene. Den sammen undersøgelse viser, at kvinder på alle universitetets fakulteter har lavere tillid til deres egne faglige evner.

Specialkonsulent på Pædagogisk Center på Københavns Universitet, Christina Juul Jensen genkender billedet. Hun vejleder specialestuderende på flere studieretninger, og af de seneste fem års henvendelser til centeret er langt de fleste kvinder. Desuden er der en ting, hun har bemærket.

»Når mændene kommer til os, er det generelt fordi, de har oplevet et problem. Langt den største del af kvinderne kommer med bekymringer om fremtidige udfordringer. De har ikke nødvendigvis oplevet et problem, men de kommer, fordi de tror, der vil opstå et problem ude i fremtiden og gerne vil gribe det an på forhånd,« siger hun til Politiken.

Chef for uddannelsernes studievejledning på Cphbusiness, Søren Meyer, råder de bekymrede kvinder til at tage én ting ad gangen.

Andre læser også