Butiksstrøget i Køge har længe været udskældt og kritiseret. Ikke for sine butikker, men for sine fliser.

De er flækkede og ligger skævt og ujævnt. Det er derfor også planen, at de skal udskiftes, men det har det været længe. Allerede før åbningen af det nye handelscentrum i Rådhusstræde og før en ældre mand faldt og døde.

Flere gange er udskiftningen af fliser blevet udskudt, men det nylige dødsfald har fået kommunen til at rykke igen.

Situationen gik fra at være en gene for de handlende til at blive langt mere alvorlig, da den ældre mand i slutningen af august faldt på Rådhusstræde. Han fik flere hovedskader og afgik ved døden på sygehuset to dage senere.

I et brev, som Dagbladet har set, orienterer Køge Kommune den ansvarlige bygherre, Agat Ejendomme, om sagen.

'I lyset af denne ulykkelige sag er det selvsagt et ønske, at den planlagte udskiftning af Strædets belægning gennemføres hurtigst muligt, så vi forventer, at den aftalte tidsplan for udskiftningen holdes, og hvis det er muligt at gennemføre udskiftningen hurtigere, uden dermed at forringe kvaliteten, så vil det være ønskeligt,' står der.

Afslutningsvis oplyser kommunen, at den ældre mands familie har fået at vide, at eventuelle forsikringsspørgsmål skal gå til Agat Ejendomme, da de er ansvarlige for belægningen i gågaden.

Administrerende direktør i virksomheden, Robert Andersen, kalder dødsfaldet for »en ualmindelig tragisk hændelse«.

Til Dagbladet forklarer han, at han ikke ønsker at komme nærmere ind på detaljerne i sagen af hensyn til de pårørende.

Robert Andersen påpeger dog, at virksomheden gør alt for at sikre, at gågaden er i forsvarlig stand.

»Vi lever til fulde op til de retningslinjer, som Køge Kommune selv følger i forhold til tolerancer på belægningens udformning med acceptabel niveauforskel på fliser eksempelvis. En belægning kan aldrig være hundrede procent plan,« siger han.

Udskiftningen af belægningen vil ifølge Agat Ejendomme begynde i oktober.