Den katolske kirke blev mandag ramt af lidt af en bombe. Pave Benedikt 16. meddelte, at han trækker sig fra posten. Det er ikke sket siden 1415, at en siddende pave har trukket sig tilbage før sin død.

I en udtalelse forklarer Pave Benedikt 16., hvorfor han vil træde tilbage. Læs hele udtalelsen her:

Kære brødre,

Jeg har samlet jer, ikke bare til de tre kanoniseringer, men også for at fortælle jer om en beslutning, der har stor betydning for den katolske kirke. Efter gentagne gange at have gransket min samvittighed over for Gud, har jeg nået frem til den beslutning, at mine kræfter, forårsaget af en høj alder, ikke længere er til fyldestgørende at kunne varetage opgaverne i paveembedet.

Jeg er udmærket klar over, at dette hverv på grund af dets spirtuelle karakter, skal praktiseres ikke bare med ord og handlinger, men med lige så stor vægt af bønner og lidelse. Men i dag, i en tid med mange forandringer og præget af relevante spørgsmål til et liv med tro, for at kunne lede den folkelige prædiken, Sankt Peters skib, er både styrke i sind og krop nødvendig, og min styrke er i de sidste par måneder reduceret til et punkt, hvor jeg har måtte erkende min egen manglende evne til at kunne varetage det hverv, der ellers er mig pålagt.

Af denne grund, og meget bevidst om alvoren ved denne handling, erklærer jeg, at jeg trækker mig tilbage fra hvervet som biskop af Rom, Sankt Peters efterfølger, som er blevet givet til mig af kardinalerne den 19. april 2005, og således at det fra 28. februar 2013 kl. 20 vil være ledigt, indtil en forsamling af dem, der har magten til det, har valgt et nyt overhoved.

Kære brødre, jeg takker jer inderligt for alt den kærlighed og det arbejde, I har givet mig i i min tid i dette hverv, og jeg undskylder for alle mine fejl. Og nu, lad os overlade den hellige kirke vores overhoved, Jesus Kristus og bede den hellige moder Maria om at hun assisterer de kardinale fædre med hendes  omsorg i valget af en ny pave. Hvad angår mig selv, så ønsker jeg at fremover at dedikeret tjene den hellige kirke med et liv viet til bøn.

BENEDICTUS PP XVI

TV: Døm selv - er han for gammel og dårlig til at være pave

Det er første gang siden 1415, at en siddende pave træder tilbage. Normalt er man pave, til man dør. Paven træder tilbage den 28. februar, hvorefter der skal findes en ny pave.