Omstridt advokat har kaldt konkurssag et "magtovergreb foretaget af embedsværket".

København. Konkurssagen mod advokat Christian Harlang er rejst med god grund, mener Østre Landsret, som fredag har stadfæstet en afgørelse fra Sø- og Handelsretten.

Såvel Christian Harlang personligt som hans advokatanpartsselskab er taget under konkursbehandling. Det skyldes et krav fra en fond på godt fire millioner kroner.

Afgørelsen indebærer, at han ikke vil kunne fortsætte med sine sager. Bommen går ned for en advokat, der er under konkurs. Så han eller hun kan ikke længere virke som advokat, står der i retsplejeloven.

Blandt andet er Christian Harlang, der har fået en række bøder af Advokatnævnet, kendt for blandt andet at føre retssagen for en række irakere om den militære operation Green Desert i 2004.

Undervejs i den sag fik dommerne i Østre Landsret sidste sommer mistanke om, at han misbrugte offentlige midler. Derfor blev han afsat som beskikket for irakerne i forhold til den fri proces, som var bevilget. Han fortsatte dog uden fri proces.

Konkursen skyldes en af de klagesager, der er blevet rejst mod Christian Harlang for at kræve store honorarer for unødvendigt og værdiløst arbejde.

Det Dansk Franske Dampskibsselskabs Understøttelsesfond af 1950 skal ifølge en dom afsagt af Københavns Byret således have tilbagebetalt godt fire millioner kroner.

Fra 2008 til 2012 fik advokaten millionbeløbet for arbejde, som ifølge byretten ikke havde nogen værdi.

Blandt andet anlagde han i fondens navn tre retssager uden at have noget mandat fra fondens bestyrelse, sagde byretten i sommeren 2016. Denne opførsel har i øvrigt også udløst en disciplinær bøde fra Advokatnævnet på 100.000 kroner.

Harlang har anket byrettens dom til Østre Landsret, men fonden er nervøs for ikke at få sine penge og har derfor indgivet begæringen om konkursbehandling.

Dette er altså fredag også blevet godkendt af Østre Landsret. Her siger dommerne, at fondens fordring på baggrund af byrettens dom godt kan danne grundlag for konkursdekret.

Harlang har blandt andet hævdet, at hans menneskerettigheder er blevet tilsidesat af skifteretten i Sø- og Handelsretten. Men landsretten siger, at han har haft mulighed for at komme til orde og at redegøre for, hvorfor byrettens dom efter hans mening er fejlagtig.

For nylig sagde advokaten til finans.dk, at der er tale om "et magtovergreb foretaget af embedsværket".

Det forventes, at kurator i løbet af nogle måneder har et nærmere overblik over fordringerne imod Harlang.

/ritzau/