Flere danskere end tidligere er positivt stemt over for atomkraft, viser en undersøgelse ifølge Altinget.

I den nyligt offentliggjorte valgundersøgelsen fra folketingsvalget 2022 erklærer 44 procent af adspurgte vælgere sig enige i, at »det kan blive nødvendigt at indføre atomkraft, hvis Danmark skal klare fremtidens energibehov«.

Sidste gang, forskerne spurgte, var i 1981, hvor blot 26 procent erklærede sig enig, skriver mediet.

Mens et flertal af danskere fortsat er imod atomkraft, er det betydeligt færre end før, siger Søren Damsbo-Svendsen, som er postdoc ved Københavns Universitets institut for Statskundskab til Altinget.

»Vi har set, at tabuet er brudt, eller at nogle politikere i hvert fald har forsøgt at bryde det«.

Danskernes modstand mod atomkraft har tidligere været stor. I 2007 var næsten tre ud af fire imod det ifølge Politiken.

I forbindelse med de klimaudfordringer, verden står over for, er atomkraft imidlertid i de senere år igen blevet diskuteret som et seriøst alternativ til fossile brændstoffer.

Både fra Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har politikere i forskellig grad udtalt sig positivt om den meget omdiskuterede energikilde. Nogen er klar til undersøge det yderligere, mens Nye Borgerlige har kaldt det »løsningen«.

Klimaminister Lars Aagaard udtalte dog til Børsen i 2022, at traditionel atomkraft er et »no go«.

I en rapport fra 2022 konkluderede forskere fra fem forskellige danske universiteter, at det vil være dyrere og langsommere at satse på atomkraft frem for vedvarende energikilder som sol eller vind, skriver Videnskab. Det er dog ikke en konklusion, alle forskere er enige i.

Modstanden mod atomkraft begyndte for mange årtier siden og har blandt andet handlet om de ulykker, der er sket på tidligere kraftværker, blandt andet Tjernobyl.