Enhedslistens forhenværende teknik- og miljøborgmester Morten Kabell kastede sig ud som en sand rejsekonge og gav klimaet en ordentlig mavepumper i de sidste tre måneder, hvor han tjente som borgmester.

Han tog nemlig på hele fem lange rejser til henholdsvis Singapore, San Sebastian, Buenos Aires, New York og Los Angeles. Paradoksalt nok for at deltage i klimakonferencer og holde oplæg om, hvordan man skal redde kloden fra den globale opvarmning.

I al rejste han 11 gange med fly og tilbagelagde lidt over 81.000 kilometer. Altså lidt over to gange rundt om jorden, hvis rejserne var lagt i forlængelse af hinanden.

Morten Kabell foretog rejserne mellem den 9. september 2017 til den 24. november 2017. Altså en periode på godt to en halv måned.

En aktindsigt fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune viser, at Morten Kabell i alt bookede 12 rejser i 2017, hvoraf afstanden for de fem sidste rejser, som alle foregik uden for Europa, alene oversteg 81.000 km.

Borgmesterens mange kilometer i et flysæde satte dermed et kulsort klimaaftryk, som står i skærende kontrast til Københavns Kommunes samt Morten Kabells eget parti, Enhedslistens, erklærede mål om en grøn omstilling.

Noget, som Enhedslisten så sent som onsdag lagde vægt på, da de løftede sløret for en større national klimaplan.

Kigger man alene på CO2-udslippet fra Morten Kabells rejser uden for Europa, trækker de nogle dybe og kulsorte jetstriber hen over klimahimlen.

Så dybe, at udslippet svarer til, at teknik- og miljøborgmesteren satte sig bag rattet i en almindelig personbil og kørte ikke to, men hele fem gange rundt om jorden.

»Borgmesterens rejseaktiviteter i 2017 ser voldsomt ud, når man alene udregner CO2-udslippet. Fem gange rundt om jorden i en almindelig personbil er en meget stor CO2-udledning og en stor miljøbelastning,« siger Kåre Press-Kristensen til B.T.

Han er civilingeniør og seniorrådgiver ved miljøorganisationen Det Økologiske Råd og står bag regnestykket, som er lavet på baggrund af Morten Kabells rejser uden for Europa.

Morten Kabells sidste syv rejser i 2017 - som alle var inden for Europa - er ikke taget med, hvilket ellers ville have gjort det endelige CO2-udslip endnu højere.

Udover CO2-udledningen er flyrejser med deres jetstriber - det synlige spor på himlen, som flyet trækker efter sig - med til at bidrage til den gloabale opvarmning. Jetstriberne dannes, når flyenes udstødning får den kolde luft til at kondensere. Det påvirker skydannelsen højt oppe i atmosfæren.  
Udover CO2-udledningen er flyrejser med deres jetstriber - det synlige spor på himlen, som flyet trækker efter sig - med til at bidrage til den gloabale opvarmning. Jetstriberne dannes, når flyenes udstødning får den kolde luft til at kondensere. Det påvirker skydannelsen højt oppe i atmosfæren.   Foto: DAVID GRAY
Vis mere

CO2-udslip givet godt ud

Mange af borgmesterens rejser i 2017 havde en grøn dagsorden, og det er man ifølge Kåre Press-Kristensen nødt til at have in mente.

Rejser i miljøets tjeneste, hvor det handler om klimafremmende projekter, kan nemlig ifølge Kåre Press-Kristensen - på sigt - være givet godt ud.

»Det er ikke for at forsvare, at man bare skal rejse, og hvis det var solferier, han var taget på, så var det noget andet,« siger seniorrådgiveren og fortsætter:

»Men hvis borgmesteren er rejst ud for at lære andre store byer, hvordan man bliver mere grøn, og vise, hvad vi gør og har af grønne tiltag i København, kan det fremme udviklingen i andre lande. Og så er rejsen med til, at man på sigt kan spare meget mere CO2 end det, der er udledt på rejsen.«

Morten Kabell var teknik- og miljøborgmester i København fra 2014 til 2017. I dag er han vicedirektør i konsulentfirmaet Copenhagenize Design Co., der rådgiver om byplanlægning, hvor cyklen er i fokus.
Morten Kabell var teknik- og miljøborgmester i København fra 2014 til 2017. I dag er han vicedirektør i konsulentfirmaet Copenhagenize Design Co., der rådgiver om byplanlægning, hvor cyklen er i fokus. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen
Vis mere

Kabell: Nødvendigt at rejse for klimaet

B.T. har anmodet Morten Kabell om et telefoninterview, men den forhenværende borgmester har ikke mulighed for at deltage. Han er på ferie.

I en e-mail skriver han, at han medgiver det paradoksale ved at flyve rundt om jorden for at fremme klimaet, når vejen dertil koster dyrt i CO2-regnskabet og lige nu og her bidrager negativt til den globale opvarmning.

Men, som han siger, er det en nødvendighed for at sikre en grønnere fremtid:

'En borgmester med den portefølje, jeg havde, vil altid skulle rejse i et vist omfang for at gavne samarbejdet mellem byerne for at rykke os alle i en grønnere retning,' skriver han og fortsætter:

'De rejser, jeg valgte at tage på, var udtryk for dér, hvor vurderingen faldt ud til fordel for det at være ude at rejse - altså der hvor en rejse netop ville kunne medvirke til et overordnet forbedret billede.'

Ny borgmester - nye planer?

B.T. har anmodet om et interview med den nuværende teknik- og miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen, der ligesom Morten Kabell repræsenterer Enhedslisten.

B.T. ville gerne vide, om hun under sin valgperiode har planer om at reducere mængden af flyrejser - også dem, der har et overordnet klimaformål - for at skåne miljøet.

Og om man i 2019 med alle de teknologiske muligheder, der er til rådighed, kunne overveje at deltage i oversøiske klimakonferencer på en elektronisk måde - enten via videosatellit eller en anden teknologisk løsning - som ville være mere skånsom for miljøet.

Nuværende teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen overtog posten fra partifælle Morten Kabell, da han gik af i udgangen af 2017.
Nuværende teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen overtog posten fra partifælle Morten Kabell, da han gik af i udgangen af 2017.
Vis mere

Hun holder vinterferie og kan derfor ikke stille op til et interview.

B.T. har ligeledes anmodet Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, om en kommentar.

Diskussionen om CO2-udslip ved flyrejser flugter nemlig med deres nye udspil til en større klimaplan, der udkom onsdag.

Heller ikke hun har haft mulighed for at stille op til interview.