Lyt til artiklen

Folkeskolelærernes nye lærebog "Medborgerskab - fra teori til praksis" ligestiller dansk flygtningepolitik med Apartheid i Sydafrika

Ikke alene skal kongehuset nedlægges, kristne helligdage skal droppes og det skal være slut med at julehygge i skolerne.

Lærebogen 'Medborgerskab - fra teori til praksis', som bruges til at uddanne folkeskolelærere på lærerseminarerne, ligestiller også det tidligere sydafrikanske rædselsregimes Aparthied politik med de danske flygtningelejre.

Bogen beskriver, at Danmark benytter sig af en såkaldt segregationspolitik, der går ud på at skille flygtninge og indvandrere fra resten af befolkningen. Der står følgende:

-  En anden strategi er segregationspolitik, som går ud på at adskille indvandrere og flygtninge fra resten af befolkningen. To forskellige eksempler på ufrivillig segregation er apartheid i Sydafrika og de danske asylcentre, står der i bogen.

Undervisningsminister Bertel Haarder kalder i onsdagens udgave af B.T. bogen for "uklog og fordomsfuld," men han vil ikke fjerne den fra pensum, da ministeriet ikke har indflydelse på de bøger, der anvendes i undervisningen på højere læreanstalter.

Dansk Folkepartis uddannelsesordfører kræver dog bogen fjernet alligevel og mener det er Bertel Haarders pligt at gribe ind.