Et flertal af danskerne tror ikke på, at den nye ældreminister Thyra Frank kan sikre en bedre ældrepleje end den, vi har i dag.

Det viser en ny meningsmåling, som Gallup har foretaget for BT.

I målingen er danskerne blevet spurgt til, hvorvidt de har tiltro til, at Thyra Frank kan sikre en bedre ældrepleje, og til det svarer 55 procent af danskerne nej, mens 29 procent svarer 'ved ikke'.

Kun 16 procent af de adspurgte danskere mener, at Thyra Frank kan forbedre ældreplejen.

Undersøgelsen er lavet mellen den 7. og 9. december og således kun få dage efter, at den nyslåede ældreminister havnede i lidt af en shitstorm, efter hun i et interview til TV 2 Nyhederne havde sagt, at forholdene for de ældre var kommunens ansvar - og ikke hendes.

Ældreministerens udtalelse kom efter en uge, hvor forholdene i ældreplejen havde været stærkt kritiseret, og hvor det blandt andet kom frem, at plejehjemsbeboere flere steder må gå rundt med gennemblødte bleer, fordi der ikke er tid til, at de kan blive hjulpet af personalet.

Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, har troligt forsvaret sin ældreminister, mens flere fra oppositionen både kritiserede udmeldingen som et symbol på en regering, der reelt set ikke har tænkt sig at forbedre forholdene for de ældre - som man ellers signalerede ved at udnævne en minister dedikeret til området.

Thyra Frank har selv senere været ude og præcisere sin udtalelse og sagt, at hun refererede til kommunernes selvstyre, men at hun naturligvis tager det fulde ansvar for ældreplejen. Thyra Frank meddelte samtidig i sidste uge, at hun sammen med Kommunernes Landsforening har aftalt, at en taskforce skal rydde op i 'unødige regler' og dokumentationskrav i ældreplejen, så de ansatte har mere tid til kerneopgaver.

Udfaldet af Gallup-undersøgelsen tyder dog på, at et stort flertal af danskerne ikke stoler på, at ældreministeren vil tage ansvaret og gøre ældreplejen bedre. Kun blandt Liberal Alliances egne vælgere er tilliden stor, og her tror 75 procent af de adspurgte på, at Thyra Frank kan forbedre ældreplejen. Hos regeringspartnerne Venstre og Konservative tror henholdsvis 25 og 22 procent af vælgerne på, at Thyra Frank kan sikre en bedre ældrepleje.

Trods vælgernes umiddelbare mangel på tillid til, at Thyra Frank kan løfte ældreplejen, så er ældreministeren selv fortrøstningsfuld.

'Min politiske ambition er at være med til at forbedre tilværelsen væsentligt for både de ældre, deres pårørende, de ansatte og ledelserne på landets plejecentre. Det er en stor  opgave, og hvis den var så enkel, så var den formentlig allerede løst, men jeg påtager mig den gerne, fordi jeg brænder for de ældres ve og vel. Jeg har en god ballast i form af erfaring fra de mange år, jeg har arbejdet i ældresektoren, og jeg er også på vej ud i landet for at møde de ældre og de ansatte for at samle inspiration til, hvor der skal sættes ind, så jeg er meget fortrøstningsfuld,' skriver ældreminister Thyra Frank til BT i en mail.

Gallup-måling foretaget for BT. Vis mere