Det er hverken nyt eller overraskende, men den seneste tid er beretninger om grupper af unge, som terroriserer i centret Vollsmose Torv, dukket op igen og igen.

Fælles for beretningerne er, at de handler om lokale ballademagere, som trods diverse indsatser gør, fuldstændig som det passer dem.

B.T. har eksempelvis kunnet fortælle, hvordan de pågældende antaster centrets handlende og trodser alle ordensregler ved at køre på elløbehjul på centrets gange. En adfærd, som ifølge dem, der færdes og driver forretning i centret, virker intimiderende.

Faktisk er utrygheden nu så stor, at politiet har øget tilstedeværelsen i og omkring Vollsmose Torv, ligesom centerledelsen overvejer helt at lukke butikstorvet for en periode.

Spørgsmålet er: Hvad skal vi efterhånden stille op?

Havde nogen det enkle svar på det spørgsmål, ville beretningerne om utryghed og ængstelse i Vollsmose Torv for længst være forstummet. Det er ikke sket.

Man fornemmer i stedet en vis opgivenhed hos dem, der til daglig står med problemet med at forsøge at få de unge til at opføre sig anstændigt.

»Man kan blive ved med at gentage sig selv,« siger en af centrets vagter til B.T. – og ja, man kan næsten selv fortsætte sætningen: Og lige lidt hjælper det.

Problemet lader efterhånden til at have vokset sig så stort, at der fra blandt andre byens politikere begynder at dukke særdeles kreative (og dyre) løsningsforslag op:

SSP skal stramme op, mener Venstre. Droner, lyder det fra Nye Borgerlige. Tvangsfjernelse af de unge bøller, foreslår borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Særligt de to sidste forslag må betegnes som værende temmelig vidtgående.

Faktisk så vidtgående, at det måske lige nu er den tidligere rigmand Peter Forchhammer, der med det forslag, han præsenterer i dagens B.T., om overvågning i form af kunstig intelligens, utroligt nok er kommet med den mindst indgribende idé til en løsning.

Når det så er sagt, så er det mere end almindelig trist, at vi er havnet der, hvor det overhovedet er relevant at overveje den slags tilbud seriøst.

Kunstig intelligent overvågning kan umuligt være noget, vi som samfund drømmer om at få lejlighed til at tage i brug. Omvendt er det efterhånden det eneste, der ikke allerede er afprøvet i Vollsmose.

Mere andre ord vil det være en gedigen falliterklæring at takke ja til kunstig intelligent overvågning i Vollsmose Torv.

Men måske er tiden faktisk inde til, at vi som by må forlige os med, at netop kunstig intelligent overvågning er det eneste, vi ikke allerede har set spille godt og grundigt fallit i kampen mod bøllerne i Vollsmose.