Forskere i USA er i gang med at kortlægge, hvorfor nogle mennesker mister lugte- og smagssansen i forbindelse med covid-19-smitte.

Og hvorfor nogle mennesker ikke efterfølgende får evnen til at smage eller lugte tilbage.

I en artikel, som er offentliggjort hos Nature Genetics, fremlægger forskere fra genforskning og biotech-firmaet 23andMe resultaterne af en undersøgelse af i alt 69.841 mennesker og deres covid-19-forløb.

Ud af de 69.841 mennesker havde 68 procent rapporteret om tab af lugtesansen undervejs.

Efter undersøgelsen mener man at kunne påvise, at generne spiller en rolle for, hvor stor en risiko man har for at miste evnen til at lugte efter en covid-19-infektion.

Forskerne er således kommet frem til, at nogle mennesker har 11 procent større risiko for at miste lugtesansen efter covid-19 alene på baggrund af deres genetiske herkomst.

Og kvinder havde en tilsvarende større risiko end mænd, fandt man.

De fleste mennesker får evnen til at smage og lugte tilbage efter noget tid, men i USA estimerer man, at 1,6 millioner mennesker ikke har genvundet evnen til at lugte efter seks måneder.

Den præcise årsag til tabet af sanser i forbindelse med covid-19 kendes endnu ikke, men forskere mener, at det skyldes den skade, som virusinfektionen forårsager på celler, som beskytter neuronerne i næsens lugteepitel.

Du kan altid følge med i det seneste omkring covid-19-pandemien både i Danmark og i udlandet via B.T.s daglige live-blog, hvor vi hver dag både bringer nyheder og besvarer spørgsmål fra læserne om stort og småt.

Andre læser også