Lungebetændelse kan være en meget alvorlig tilstand. Også selv om sygdommen opdages i tide og behandles med antibiotika.

____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>Nogle mikroorganismer er nemlig så aggressive, at de når at forårsage udbredte skader på lungevævet, inden eventuel medicin gør sin virkning.

Det begynder som regel med utilpashed, træthed, høj feber og eventuelt smerter i brystet. Så kommer der hoste, nogle gange med blodigt slim, og i løbet af få timer kan en person, der før var sund og rask, blive så syg, at vedkommende må indlægges på hospital og behandles på en intensiv afdeling.

Infektionen angriber indersiden af det rørsystem, som lungerne består af. Vores åndedrætssystem er opbygget som en slags omvendt træ, hvor stammen og grenene er hule rør. Disse rør ender allesammen i millioner af mikroskopiske, ballonagtige udposninger, alveolerne eller lungeblærerne, og det er gennem deres ultratynde væg, at indåndingsluftens ilt under normale omstændigheder optages i blodet.

Men når alveolerne bliver betændte og fyldte med væske og slim, kan ilten ikke længere trænge over i blodet og så risikerer patienten i værste fald at blive kvalt.

For at modvirke at det sker, vælger man nogle gange at lægge den syge i respirator, hvor det er muligt at regulere indåndingsluftens koncentration af ilt, samtidig med at respiratoren overtager arbejdet med at »trække vejret« og så at sige presser luften ned i lungerne.

Det mindsker belastningen på hjertet. Hjertet skal nemlig i forvejen arbejde ekstremt hårdt i sådan en situation, og er der tale om et hjerte, der i forvejen er svækket, kan det i værste fald risikere at svigte.