Mange af de flygtninge, der kommer til Danmark i øjeblikket, vil blive en så dyr affære for landet, at det kan gå ud over kernevelfærd som ældrepleje og sundhed, advarer professor.

Færre penge til ældrepleje, sundhed og skolesystemet.

Det kan blive konsekvensen for danskerne af den flygtningebølge, som Europa i øjeblikket oplever. Det skriver Kristeligt Dagblad.

For mange af de flygtninge, som i øjeblikket kommer til Danmark, vil højst sandsynligt ende udenfor arbejdsmarkedet og økonomisk set blive en byrde for samfundet. Det mener professor i økonomi ved Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen.

»Man kan bestemt være bekymret for den gruppe af flygtninge, der kommer i denne omgang. Der er forskel på såkaldt almindelige indvandrere og de flygtninge, der kommer med krigstraumer. På grund af de problemer, de tager med sig, kan det blive en relativt dyrere gruppe, end dem man gennemsnitligt har taget imod,« forudser han over for Kristeligt Dagblad.

Fortsætter flygtningestrømmen som i øjeblikket, må vi på sigt »skære i alt fra undervisnings- til ældreområdet,« vurderer han i avisen.

Professorens analyse støttes bland andet af en undersøgelse foretaget af Rockwool Fondens Forskningsenhed tidligere på året. Undersøgelsen konkluderer, at man ikke bør forvente, at ikke-vestlige indvandrere bidrager positivt til velfærdsstaten de næste 35 år.