Det er faldet mange for brystet, at prins Henrik ikke vil begraves ved siden af sin hustru.

Ganske naturligt, eftersom kongehuset er det mest samlende ved Danmark, og folk har en stor interesse for det. Det ændrer dog ikke ved, at det er private forhold, hvordan prins Henrik vil begraves. Det er ikke en sag, der skal diskuteres i offentligheden. Det må høre til privatlivets fred, ligesom alle vi andre ville ønske det.

Noget af det vigtigste ved vores kongehus er kontinuitet og traditioner. Typisk begraves regentparret sammen, men Kong Christian den 7. ligger også begravet alene, så det er ikke nogen fast tradition, at det skal ske.

Det er ganske enkelt ikke sådan, at det fungerer i det danske kongehus. Det har aldrig gjort det, og det skal heller ikke komme til det. Der er behov for kontinuitet i kongehuset, og den vil blive brudt, hvis der lige pludselig brydes med den regel for første gang.

Af samme grund er det virkelig ærgerligt, at tronfølgeloven blev ændret. Hele tanken bag monarkiet er nemlig særstilling. De er noget særligt og skal ikke følge den øvrige befolkning.

Ligestilling er vigtigt, men det vil være forfejlet at tage den kamp igennem kongehuset, når tanken bag en af vores vigtigste institutioner bunder i særstilling.

Ligestillingen er blev forbedret drastisk igennem mange årtier, og den bliver fortsat bedre, men vi skal fortsat kæmpe for, at den bliver bedre. De historiske og kulturelle værdier, der ligger bag kongehuset, hverken kan eller skal sidestilles med den generelle ligestillingsdebat. Tronfølgeloven har været en af grundstenene i det danske kongehus, og den valgte man desværre at bryde med.

Et andet diskuteret emne har været, hvorvidt prins Henrik har skulle kunne titulere sig selv som konge eller ej. En titel mange danskere har undt ham, men det skal han selvfølgelig ikke kunne kalde sig.

Kongehuset som institution beror på traditioner, og det skal der heller ikke ændres på i dette tilfælde, selvom det igen kan være nemt at gøre det i ligestillingens navn. Tiden, hvor en hustru har en titel på baggrund af sin mands stilling, er også for længst ovre, så det vil ikke give mening.

Det er utænkeligt, at Maude Varnæs i dag ville kalde sig selv fru bankdirektør grundet hendes ægtemands stilling. Hun ville formentlig præsentere sig som Maude og ikke basere sin identitet på sin mands position. Det samme bør gælde Prins Henrik.

Kongehuset er afgørende for, hvordan vi definerer os selv som mennesker, da det er med til at fortælle os om, hvor vi kommer fra, og hvad vores baggrund er. Derfor er det vigtigt, at vi bevarer traditionerne, da kongehuset er med til at fortælle om vores historie.

Prins Henrik har været elsket af mange danskere, men dronning Margrethe har en endnu større plads i danskernes hjerter.

Derfor bør der ikke være nogen forundring over prinsens beslutning, om ikke at blive begravet sammen med dronningen ikke falder i god jord hos mange danskere. Det er udtryk for danskernes kærlighed til dronning Margrethe, og de blot ønsker hende det bedste. Det gør jeg også. Derfor er jeg ligeledes ærgerlig over det, men det er nu nok en gang noget, der hører privatlivet til.

Som en af de vigtigste institutioner i vores samfund, så kan man argumentere for, at kongehuset er allemandseje, og vi derfor bør kunne tale om det. Der må dog være en grænse, og den går her.

Skrevet af Magnus Von Dreiager