»Det er meget svært ikke at få tanken, at det er på grund af politisk pres.«

Statens Serum Institut beskyldes nu for i over et år bevidst at have brugt et »kunstigt højt tal« i deres måde at opgøre tallet over indlagte coronapatienter på.

Også selvom SSI flere gange er blevet gjort opmærksom på, at styrelsens måde at opgøre tallet på skaber et billede af, at sygehusene er mere pressede af indlagte, end de reelt er.

Indlæggelsestallet er de centrale tal, som politikerne træffer beslutninger om coronarestriktioner på baggrund af. Og det er et af de tal, som kommunikeres ud til danskerne hver eneste dag.

»Jeg har virkelig undret mig over SSIs tal længe. For de stemmer særlig lige nu slet ikke overens med den virkelighed, vi har ude på afdelingerne,« siger Jacob Rosenberg, der er læge på Herlev Hospital og sidder i regionsrådet for De Konservative.

Han har fra starten af coronaepidemien undret sig over, at de tal for indlæggelser, som SSI offentliggjorde, virkede meget høje.

I december undrede han sig særlig meget over det.

»SSIs tal for indlæggelser var her meget høje, og budskabet i nyhederne var, at sygehusene var ekstremt pressede af stigende smitte. Det passer bare ikke med hverdagen hos os. Jeg slog tallene op og tænkte, at det virkede helt galt med den måde, de gjorde det op på,« siger Jacob Rosenberg.

Han understreger, at der isoleret set ikke er noget forkert i de tal, som SSI bruger.

»Men de ender med at bruge dem skævt i kommunikationen, og tolkningen fra det politiske niveau ender med at blive forkert. På den måde ender de tal, SSI bruger, med at føre til restriktioner, som måske slet ikke har været nødvendige,« siger Jacob Rosenberg.

Også på Christiansborg har flere politikere gennem længere tid undret sig over, at SSIs tal for corona-indlæggelser har virket høje i forhold til tal direkte fra regionerne.

På flere af de ugentlige møder med sundhedsordførerne i Sundhedsministeriet har flere politikere spurgt ind til, hvorfor Statens Serum Institut opgjorde tallene, som de gjorde, når de på den måde viste et højere pres på sygehusene, end regionernes egne tal viste.

Martin Geertsen fra Venstre, der ud over at være sundhedsordfører sidder i regionsrådet i Region Hovedstaden, er en af dem, der gennem længere tid har undret sig over den måde, tallene fra SSI er blevet fremlagt på.

»Vi har i lang tid bedt om, at vi fik nogle mere nuancerede tal, så man kunne skelne mellem, hvem der er indlagt kun på grund af corona, og hvem der er indlagt på grund af andre ting. Det ville være en mere retvisende måde at gøre det på,« siger Martin Geertsen.

Som medlem af regionsrådet får Geertsen hver dag tilsendt nye indlæggelstal fra regionen.

Derfor har det flere gange undret ham, at de tal, som Region Hovedstaden opgiver, er lavere end de tal, som Statens Serum Institut melder ud samme dag.

»Man skaber unødig frygt i befolkningen, når man bruger tallene på den måde, som SSI gør. Jeg kan ikke se, at det er sværere, end at man hver dag ringer rundt til de fem regioner og får et opdateret og retvisende tal. Det bør man melde ud, så befolkningen får et retvisende billede af situationen,« siger Martin Geertsen.

Også Lars Boje Mathiesen, der er sundhedsordfører for Nye Borgerlige, har flere gange stillet spørgsmål til indlæggestallene fra Statens Serum Institut. Første gang for over et år siden.

»Det er reelt en skandale, at der ikke har været mere fokus på det her. Der er efter min opfattelse ikke nogen politikere, der ikke burde have været klar over, at SSIs måde at opgøre tallene på var kunstig højt og skabte et forkert billede af situationen,« siger han.

Lars Boje Mathiesen henviser til, at det allerede i oktober 2020 kom frem, at SSI opgjorde indlæggestallene på en måde, så også en coronapatient med et brækket ben talte med i tallet over indlagte.

Han mener, at det er vanskeligt for sundhedsmyndighederne at navigere i en situation, hvor de er underlagt et stærkt politisk pres og en stram styring fra regeringens side.

»Jeg har stor respekt for vores myndigheder, men jeg synes, at den måde, som vores myndigheder er blevet politiserede på under coronaepidemien, er trist. Det her stinker af politisk pres – igen,« siger Lars Boje Mathiesen.

SSI har kort før nytår ændret kurs og meldt ud, at man fremover vil ændre i den måde, man opgør indlæggelsestallene på.

Styrelsen skriver i en mail til B.T, at »epidemiens karakter og sygdomsbillede har ændret sig med omikron. Derfor er det helt relevant at ændre opgørelsen«.