Sagen om politiets meget omtalte 'actioncard' i minkskandalen vokser nu.

Med det såkaldte actioncard blev minkavlere over telefonen truet af betjente til at give myndighederne adgang til minkfarmene for at tælle mink.

Hvis man svarede nej, ville myndighederne alligevel komme og aflive minkene, sagde politiet. Det har Rigspolitiet senere beklaget.

Men nu indrømmer Rigspolitiet også, at man godt vidste, at det ikke var lovligt at kræve dyr aflivet uden for smittezonerne, da politiet lavede det omdiskuterede actioncard:

'Rigspolitiet var på tidspunktet for udfærdigelsen af actioncardet bekendt med, at hjemmelen til at kræve aflivning af dyr uden for smittezonerne endnu ikke forelå. Det var dog Rigspolitiets helt klare forståelse, at den fornødne hjemmel ville foreligge inden for kort tid,' står der i et skriftligt svar fra Rigspolitiet til Justitsministeriet.

Har justitsminister Nick Hækkerup så været bekendt med politiets ageren? Før vi får svar på det, skal vi forstå sagens omdrejningspunkt: Operation Mink.

Da statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde 4. november beordrede alle mink aflivet, gik myndighederne i gang med »aflivningsoperationen«, som Forsvaret har kaldt det.

Senere viste det sig, at det var ulovligt at kræve mink på farme uden for smittezonerne aflivet.

Hvad vidste Justitsminister Nick Hækkerup?
Hvad vidste Justitsminister Nick Hækkerup? Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

Sagen er ekstra kontroversiel, fordi Rigspolitiet altså var blevet informeret om, at det krævede ny lovgivning.

Alligevel oprettede politiet et callcenter, hvor ansatte skulle ringe til de minkavlere, som lå uden for smittezonerne.

Til brug for opkaldene udarbejdede politiet et såkaldt 'actioncard', hvor medarbejdere fik besked på, hvad de skulle sige til minkavlerne over telefonen.

Minkavlerne blev spurgt, om politiet måtte komme ind og tælle de døde mink, så minkejerne kunne få deres bonus for hurtig aflivning.

Hvis en minkfarmer svarede nej, skulle politiet sige:

'Ved ”NEJ” fra ejer: Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?'

Formuleringer, der af minkavlerne kunne opfattes, som om politiet kunne tvangsaflive deres mink, udtaler Justitsministeriet i et notat om minksagen.

Og det kunne politiet altså ikke: Loven var ikke på plads - og er det stadig ikke.

Spørgsmålet er, om justitsminister Nick Hækkerup og hans embedsværk har været involveret i sagen. Det afviser Hækkerup nu endegyldigt i et svar til Folketingets Retsudvalg:

'Det kan oplyses, at hverken Justitsministeriets departement eller jeg som justitsminister har været involveret i udformningen af de actioncards, som der henvises til i spørgsmålet,' forklarer justitsminister Nick Hækkerup.

Rigspolitiet skriver også, at det ikke har været hensigten at true minkavlerne:

'Rigspolitiet skal i den forbindelse særligt understrege, at det hverken i denne sammenhæng eller i øvrigt har været hensigten at true eller vildlede minkejerne til at aflive mink endsige at afgive et retligt pålæg herom' står der i politiets svar til Justitsministeriet.

Og formuleringen - at man godt kunne forvente, at myndighederne alligevel kom og aflivede minkene - skyldes ifølge politiet, at det alligevel snart ville blive lovligt:

'Tværtimod har udformningen af den udtrykte ”forventning” i formuleringen af actioncardet været båret af et ønske om, at minkejerne kunne overveje deres beslutning under hensyntagen til, at hjemmelen til at kunne kræve aflivning forventeligt ville foreligge inden for kort tid, sammenholdt med at fristen for at opnå tempobonus var ganske kort.'

Nick Hækkerup skal torsdag klokken 10.15 i samråd om sagen. Følg det live på bt.dk.