Østersøen er voldsomt forurenet. 

Sådan lyder den opsigtsvækkende konklusion i en ny rapport, der har undersøgt forureningen i farvandet. Det skriver Berliner Zeitung

Det er stoffet Thalium, som er et af de mest giftige tungmetal for både mennesker og dyr, som der er en høj koncentration af i Østersøen.

Forskere fra det uafhængige non-profit universitet WHOI (Woods Hole Oceanographic Institution red.) står bag rapporten, der er blevet udgivet i flere tidsskrifter. 

»Så vidt jeg ved, er dette det mest geografisk omfattende område med thaliumforurening, der nogensinde er dokumenteret,« siger forskeren Sune Nielsen, der er medforfatter på rapporten. 

Selvom der er stor koncentration af thalium i Østersøen, så udgør det ikke en stor sundhedsfare lige med det samme, fordi thaliumen ligger ophobet under sandet på havbunden. 

Problemet opstår, hvis menneskelig aktivitet hvirvler havbunden op eller tilfører ilt. Nogle steder i Østersøen er man begyndt at 'bekæmpe' den stigende iltsvind i havene ved at ilte vandet. Men kommer der ilt til tungmetallet, har vi balladen. 

Det gør thaliummen giftig, ikke kun hvis man er i direkte kontakt med det, men også hvis man indtager fisk eller skaldyr, der har været 

Forskere sammenlignede i studiet gamle havprøver med nyligt optagede, og de viste, at koncentrationen af thalium var væsentligt højere, end man havde regnet med, og stigningen med al sandsynlighed begyndte omkring 1940erne. 

Man antager derfor, at stigningen skyldes menneskelig aktivitet. 

En stor del af thaliummen mener forskerne også har fundet vej til Østersøen på grund af menneskelig aktivitet.