Rigspolitiet vidste, at det var ulovligt at beordre mink uden for smittezonerne aflivet.

Alligevel pressede politiet minkavlerne til at makke ret med en trussel om masseaflivning af deres mink.

Det burde ikke være sket, erkender Rigspolitiet nu.

Politiet oprettede et callcenter, hvor ansatte skulle ringe til de minkavlere, som lå uden for smittezonerne.

Politiet kom med trussel om masseaflivning af mink, selv om der slet ikke var lovgrundlag til at beordre mink uden for smittezonerne aflivet.
Politiet kom med trussel om masseaflivning af mink, selv om der slet ikke var lovgrundlag til at beordre mink uden for smittezonerne aflivet. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

Til brug for opkaldene udarbejdede politiet et såkaldt 'actioncard', hvor medarbejdere fik besked på, hvad de skulle sige til minkavlerne over telefonen.

Minkavlerne blev spurgt, om politiet måtte komme ind og tælle de døde mink, så minkejerne kunne få deres bonus for hurtig aflivning. Hvis en minkfarmer svarede nej, skulle politiet sige:

'Ved ”NEJ” fra ejer: Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?'

Formuleringer, der af minkavlerne kunne opfattes, som om politiet kunne tvangsaflive deres mink, udtaler Justitsministeriet i et notat om minksagen:

'Det kunne give minkavlere grund til at antage, at myndighederne kunne gennemtvinge aflivning af deres minkbesætninger,' fremgår det i Justitsministeriets notat.

Men det kunne myndighederne som bekendt ikke, eftersom det var ulovligt at beodre mink uden for smittezonerne aflivet.

Rigspolitiet erkender nu, at det var en fejl. Politiet var endda blevet informeret om, at det var en ulovlig ordre, før det såkaldte 'actioncard' blev udarbejdet:

'Rigspolitiet har oplyst, at i lyset af de oplysninger, der forelå om det manglende lovgrundlag, burde Rigspolitiets actioncard ikke have indeholdt det nævnte afsnit til brug for samtale med eventuelle minkavlere, der ikke ønskede at indgå en aftale om optælling af mink,' står der i notatet fra Justitsministeriet.

Justitsministeriet skriver, at man er enig i, at formuleringen ikke skulle være brugt.

Opkaldene til minkavlerne blev gennemført fra fredag 6. november til søndag 8. november.

B.T. har tidligere talt med flere minkavlere uden for smittezonerne, som følte, at politiet pressede dem til at fortsætte aflivning af deres mink, selv om der ikke var lovhjemmel til at kræve det.

»Søndag ringede politiet for at høre, om vi var i gang med aflivningen, og mandag ringede de fra forsvaret for at høre, om vi havde optalt vores mink,« sagde minkavler Lars Sørensen.

»Jeg har da overvejet, om vi skulle stoppe aflivningen. Men det er også voldsomt at trodse myndighederne.«

Først 10. november rettede Rigspolitiet sit 'actioncard', så truslen ikke længere var med.