Venstre er harmdirrende vrede over regeringens ulovlige og grundlovstridige håndtering af mink-nedslagtningen i Danmark.

Og Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, åbner nu op for at trække i en uhyre sjældent benyttet lovmæssig nødbremse, skriver Politiken.dk

Selv om et politisk flertal bestående af regeringen og de øvrige partier i rød blok mandag indgik en politisk aftale om at stemme for et lovforslag, der forbyder mink-hold i Danmark, kan et mindretal i Folketinget nemlig muligvis blokere for, at loven træder i kraft, når den formelt vedtages i december.

»Hvis det viser sig, at regeringen også laver erstatningsdelen med sit parlamentariske grundlag og ikke giver en fair, rimelig og fuldstændig erstatning til avlerne og følgeerhvervene, vil vi gerne have den nødbremse at trække i,« siger gruppeformand Karsten Lauritzen (V) til Politiken.dk og tilføjer:

Karsten Lauritzen (V), gruppeformand.
Karsten Lauritzen (V), gruppeformand. Foto: Emil Helms
Vis mere

»Vi har endnu ikke taget stilling til, om vi vil gøre det, men vi reserverer os retten til at gøre det«.

Karsten Lauritzen og Venstre overvejer at gribe ud efter den i grundloven uhyre sjældent anvendte paragraf 73, stk. 2.

Den siger, at en tredjedel af Folketinget kan beslutte at udskyde en ny lovs ikrafttræden til efter næste folketingsvalg, hvis der er tale om ekspropriation.

Og det er lige netop det, Venstre mener, at der er tale om, når regeringen med den kommende lov om at forbyde mink-hold i Danmark de facto lægger minkavlernes livsgrundlag og ejendom i graven sammen med millioner af aflivede mink.

Millioner af mink blev aflivet på ulovligt grundlag. Nu skal der forhandles om, hvilken erstatning minkavlerne skal have.
Millioner af mink blev aflivet på ulovligt grundlag. Nu skal der forhandles om, hvilken erstatning minkavlerne skal have. Foto: JOHN RANDERIS
Vis mere

Venstre har allerede spurgt både Folketingets lovsekretariat samt justitsminister Nick Hækkerup (S), om man her vurderer, at der er tale om ekspropriation.

Regeringen har ikke besvaret spørgsmålet endnu, men juraprofessor Frederik Waage, SDU, er ikke i tvivl:

Den kommende mink-lov, som ventes vedtaget i december, vil i mange minkavleres tilfælde være ekspropriation, da loven forbyder mink-hold i Danmark i 2021, og da nedslagtningen af samtlige avlsdyr reelt nedlægger muligheden for minkavl i Danmark i en lang årrække.

Og det betyder ifølge juraprofessoren, at 60 folketingsmedlemmer ud af de 179 kan kræve, at Mette Frederiksens mink-lov bliver udsat til efter næste folketingsvalg.

Venstre kan selv mønstre de 42 mandater.

Dansk Folkeparti vil ikke afvise, at deres 16 mandater kan komme i spil og blokere Mette Frederiksens mink-lov.

Det må dog ikke gå ud over minkavlernes mulighed for at få erstatning, betoner Dansk Folkeparti.

Samme melding lyder fra De Konservative, der med sine 13 mandater kan sikre det grundlovsfæstede mindretal på en tredjedel af de 179 mandater.

På Facebook skriver Rasmus Jarlov (K), gruppenæstformand, onsdag aften, at 'det er mere end end strøtanke, at vi måske trækker i denne nødbremse og dermed ikke lovliggør regeringens ulovlige ordre (om at aflive alle mink, red.), for det er meget, meget svært at se, at der er nogen sundhedsfaglig grund til at kræve de meget, meget få sidste dyr aflivet og permanent forbyde minkavl.'