Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Selvom tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen igennem flere år medvirkede til at bryde udbudsreglerne og hendes overordnede i skikkelse af tidligere økonomidirektør Nikolaj Veje lod det ske, så fik det begge anerkendelse og skulderklap fra Rigspolitichef Jens Højbjerg.

BT kan nemlig i dag fortælle, at de kort tid efter at have indgået ulovlige konsulentaftaler for 43,3 millioner kroner fik fratrædelsesgodtgørelser og engangsvederlag for i alt 1.195.579 kroner udover deres almindelige løn, der for begges vedkommende lå et godt stykke over en millioner kroner.

Bettina Jensen fik i 2015 og 2016 ekstraordinært udbetalt 439.320 kroner, mens Nikolaj Veje kunne notere sig 756.259 gode danske kroner.

Det viser en aktindsigt, som BT har fået fra Rigspolitiet. Og de to er ikke alene. Ifølge aktindsigten har 42 politichefer i 2015 og 2016 fået resultatløn, engangsvederlag og fratrædelsesgodtgørelser - flere af dem på trods af, at de fortsatte i jobbet - for 10,1 millioner kroner.

Blandt dem altså Nikolaj Veje og Bettina Jensen. Sidstnævnte stoppede i Rigspolitiet den 8. februar i år efter BT’s mange afsløringer af, hvordan afdelingschefen gav konsulenterne Mariann Færø, Christine Thorsen og Christian Behrens opgaver til en værdi af mere end 43,3 millioner kroner på bare tre år fra 2011 til 2013. Konsulenterne har en fælles fortid i DR, og opgaverne kom ikke i de lovpligtige udbud eller blev annonceret.

Desuden blev en del af honorarerne til konsulenterne udbetalt på trods af, at der ikke var underskrevet kontrakter, ligesom aftaler uden budgetrammer var årsag til, at honorarerne eksploderede.

Officielt stoppede Bettina Jensen efter gensidig aftale, men ifølge flere kilder i Rigspolitiet var der tale om en regulær fyring eksekveret af den konstitueret økonomidirektør i Rigspolitiet Thomas Østrup.

Som økonomidirektør i Rigspolitiet og Bettina Jensens overordnede var Nikolaj Veje formelt set ansvarlig for de ulovligt indgåede aftaler. Ved årsskiftet fik han job som direktør for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Forskningsministeriet.

De to politichefer fik udbetalt pengene af to grunde. Dels på grund af to engangsvederlag for ‘honorering for en særlig indsats og merarbejde,’ som der står i Rigspolitiets aktindsigtssvar til BT. Nikolaj Veje fik i 2015 og 2016 samlet 220.000 kroner, mens Bettina Jensen fik 130.000  kroner i samme periode.

Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

At pengene faldt i netop i 2015 og 2016 er opsigtsvækkende: I 2014 fik Rigspolitiet nemlig hård kritik af Rigsrevisionen efter en stikprøvekontrol af Bettina Jensens brug af konsulenter.

Rigsrevisionen konstaterede, at der i mange af sagerne manglede dokumentation for, hvorfor den konkrete konsulent var valgt, ligesom der var kritik af, at konsulenten Christine Thorsen arbejdede for Rigspolitiet uden, at der var indgået kontrakter. Nikolaj Veje har da også tidligere oplyst, at Rigspolitiet som konsekvens af af blandt andet Rigsrevisionens kritik strammede op på retningslinjerne for at hyre konsulenter.

Samtidig var der også en jurist, som internt i organisationen gjorde opmærksom på, at tilbudsloven ikke blev overholdt.

»Det har tydeligvis været problemer med at overholde reglerne, og derfor er det selvfølgelig ikke på sin plads, at man på den måde anerkender indsatsen. Det burde have trukket ned i regnestykket, og derfor kan det undre, at de overhovedet får de her engangsvederlag,« siger professor ved Roskilde Universitet Bent Greve.

Den anden grund til de ekstra penge er de to politichefers luktrative åremålskontrakter, som de begge var omfattet af. De udløb begge i 2015, og for en statsansat med åremålskontrakter indgået før maj 2016 var det muligt at få en fratrædelsesgodtgørelse selvom vedkommende fortsatte i samme stilling. Det krævede blot, at vedkommende søgte sin egen stilling bagefter og fik jobbet. Netop denne mulighed benyttede både Bettina Jensen og Nikolaj Veje sig af. Han fik i 2015 536.259 kroner, mens hun fik 309.320 kroner.

Det betyder, at de to i 2015 med deres faste løn indkasserede henholdsvis 1.796.636 kroner for Nikolaj Vejes vedkommende og 1.351.967 kroner for Bettina Jensens vedkommende.

Fratrædelsesgodtgørelserne har været stærkt kritiseret, blandt andet fordi det ifølge eksperter er åbenlyst urimeligt at udbetale fratrædelsesgodtgørelse til chefer i det offentlige, som bliver i deres job. Reglerne er nu lavet om, så en åremålsansat ikke længere kan få fratrædelse, hvis vedkommende bliver i sit job. Rigspolitiet oplyser da også til BT, at den slags aftaler ikke længere indgås.

I et skriftligt svar til BT skriver konstitueret økonomidirektør i Rigspolitiet Thomas Østrup om engangsvederlagene til Bettina Jensen og Nikolaj Veje:

»Engangsvederlag kan tildeles medarbejdere og ledere, som har ydet en ekstraordinær indsats og/eller såfremt opgaveløsningen har betydet en særlig arbejdsbelastning eller ulempe for den ansatte. Engangsvederlag skal således ses som en måde for politiet til at udtrykke anerkendelse for medarbejdere og lederes indsats.«

Hvad er Rigspolitiets holdning til fratrædelsesgodtgørelser, hvor vedkommende fortsætter i samme job?

»Ved overenskomsten i 2015 blev det aftalt, at der ikke længere kan indgås åremålsaftaler, hvor man får fratrædelsesgodtgørelse, hvis man forlænges i samme eller lignende stilling. Indtil da har denne ansættelsesform været praksis mange steder i staten. Rigspolitiet følger selvfølgelig de nye regler, som vi i øvrigt er meget enige i. Det var grundlæggende meget svært at forsvare, at man skulle have et stort engangsbeløb for at få forlænget sin ansættelse. De indgåede kontrakter bliver selvfølgelig honoreret.«  

Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.