Kampagne, som Red Barnet og Sexologisk Klinik i Region Hovedstaden står bag, skal få voksne med seksuelle fantasier om børn til at søge hjælp via en anonym telefonrådgivning.

Seksuelle overgreb på børn kan forhindres, hvis voksne med seksuelle fantasier om børn får den rette hjælp i tide. Det mener Red Barnet og Sexologisk Klinik i Region Hovedstaden. De står bag en kampagne, hvor målet er at få potentielle krænkere til at henvende sig anonymt.

- Mange voksne, der krænker børn, har igennem længere tid har haft seksuelle fantasier om børn, før de begår et fysisk overgreb. Eller de har været forbrugere af ulovligt børnepornografisk materiale. Ved at få fat i de potentielle krænkere og tilbyde dem professionel hjælp og eventuel behandling, kan vi faktisk skåne mange børn for smertefulde overgreb, siger Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet.

Han opfordrer de pågældende til at gå ind på brydcirklen.dk og ringe anonymt til rådgivningen på Sexologisk Klinik.

- Mange voksne med seksuelle fantasier om børn tror ikke, at der er hjælp at hente. De kender ikke til rådgivningen, og samtidig skammer de sig over deres egne tanker og er bange for at blive stemplet og dømt, hvis de for eksempel går til egen læge med problemet. Bryd Cirklens telefonrådgivning er til for dem og tilbyder anonym telefonrådgivning med professionelle fagpersoner, der er vant til at behandle personer med seksuelle problemer, siger Ellids Kristensen, der er overlæge på Sexologisk Klinik.

Han nævner, at erfaringer fra Tyskland viser, at målrettede informationskampagner har betydet en markant stigning i antallet af henvendelser fra voksne, der søger hjælp til at genvinde kontrollen over deres seksuelle tanker om børn.

- Mange af de folk, der henvender sig til rådgivningen på Sexologisk Klinik, er bange for, at deres fantasier skal føre til, at de forgriber sig på et barn. De er dybt forpinte og bliver meget lettede over at møde de professionelle rådgivere, der kan hjælpe dem videre i et behandlingsforløb. Flere siger direkte: »Bare jeg dog havde henvendt mig før,« siger Ellids Kristensen.

Kuno Sørensen supplerer:

- Det er stærkt tabuiseret at have seksuelle tanker om børn. Men vi er nødt til at bryde med tabuet og indse, at det er vigtigt at tale om emnet og om de mennesker, der har brug for hjælp. Ved at fortælle om rådgivnings- og behandlingsmulighederne helt åbent sikrer vi, at flere potentielle krænkere bliver opmærksomme på muligheden for at få hjælp.