Socialdemokraternes leder, Mette Frederiksen, er danskernes foretrukne statsministerkandidat.

Så klart kan konklusionen trækkes op i en spritny Gallup-måling, hvor 44 procent af vælgerne peger på Mette Frederiksen som den bedst egnede til at lede landet, mens 30 procent anbefaler Venstres Lars Løkke Rasmussen.

Målingen viser, at Lars Løkke Rasmussen overgås af Mette Frederiksen på samtlige politiske områder – bortset fra forsvarspolitik. Selv når det handler om udlændingepolitik og økonomisk politik, hvor Lars Løkke Rasmussen tidligere har stået stærkest, er det lykkedes for Mette Frederiksen at vinde vælgerne for sig. Set med danskernes øjne har S-formanden den bedste indvandrer- og flygtningepolitik. De mener også, at hun vil være den bedste garant for at føre en ansvarlig økonomisk politik, og at hun vil være bedst til at føre Danmark igennem en alvorlig krise.

Endelig dokumenterer Gallup-målingen, at Løkke fortsat har massive problemer, når vælgerne skal vurdere, hvilken af de to der har størst troværdighed og den mest sympatiske udstråling. Her vinder Mette Frederiksen tårnhøjt: Mens 52 procent mener, at S-formanden har den mest sympatiske udstråling, peger kun 13 procent på Løkke. Og mens 45 procent af vælgerne mener, at S-lederen har størst troværdighed, peger 13 procent på Løkke. På spørgsmålet om, hvem der har den bedste moral, får Løkke kun støtte fra otte procent, mens 44 procent ser mod Frederiksen.

Tallene må give anledning til dyb bekymring i Venstre – ikke mindst i en situation, hvor Christiansborg præges af en hård og uforsonlig stillingskrig mellem Liberal Alliance og Venstre-regeringen. LA-lederen, Anders Samuelsen, står fortsat stejlt på, at der skal gives lettelser af topskatten på minimum fem procentpoint – også for de danskere, der tjener mere end en million om året.

Ender forhandlingerne om regeringens 2025-plan med at bryde definitivt sammen i den kommende tid, vil Lars Løkke Rasmussen stå over for en uhyre vanskelig valgkamp.

Dels viser de generelle meningsmålinger dødt løb – med et lille forspring til rød blok – og det betyder, at statsministeren på ingen måde kan være sikker på at trække sig sejrrigt ud af en valgkamp. Dels blotlægger Gallup, at Løkke både på det politiske og personlige plan vil skulle indlede en kommende valgkamp fra et ringere udgangspunkt end Mette Frederiksen og S-ledelsen.

Selv om Mette Frederiksen og den øvrige S-ledelse af partierne i både blå og rød blok er kommet under hård beskydning for at agere ekstremt taktisk og alene orientere sig efter meningsmålinger, når de tilrettelægger deres politik, ja så viser målingen fra Gallup, at Socialdemokratiet er kommet i bedre samklang med holdningen hos flertallet af danskerne.

Det kan godt være, at de øvrige partier i rød blok raser over, at S fører en historisk stram udlændinge- og asylpolitik sammen med blå blok, men tallene fra Gallup viser, at vælgerne i stort tal bakker op om S-ledelsens nye kurs.

Målingen viser også, at selv om bl.a. finansminister Claus Hjort Frederiksen og den radikale leder Morten Østergaard senest har kritiseret S-ledelsen for at have fremlagt et tyndbenet og uholdbart økonomisk program, har kritikken ikke gjort det store indtryk på vælgerne. De synes, at S-ledelsen har den bedste økonomiske politik, ligesom de i stort tal mener, at Socialdemokratiet har den bedste velfærdspolitik.

Som nævnt viser målingen, ganske usædvanligt, at Mette Frederiksen slår Løkke på samtlige politiske områder – bortset fra forsvarspolitikken, som de færreste vælgere ifølge Gallup går ret meget op i. Det sidste kan undre i betragtning af, hvor meget de nye sikkerhedspolitiske trusler – bl.a. fra Putins Rusland - har fyldt i medierne, men vælgerne mener tydeligvis, at andre temaer trænger sig mere på.

Samlet må opgørelsen fra Gallup være en skuffelse for Lars Løkke Rasmussen, som siden dannelsen af sin regering i forsommeren 2015 har kæmpet i døgndrift for at håndtere flygtningekrisen og senest har fremlagt en ambitiøs helhedsplan for i højere grad at fremtidssikre dansk økonomi.

På trods af statsministerens indsats synes 30 procent af danskerne, at S har den bedste indvandrer- og flygtningepolitik, mens 27 procent mener det samme om Venstre. 27 procent mener, at Løkke er den bedste garant for en ansvarlig økonomisk politik, og 27 procent ser ligeledes Løkke som den bedste til at lede Danmark igennem en alvorlig krise, mens 34 procent ser Frederiksen som den stærkeste garant for en stærk økonomisk politik, og 32 procent anser hende for at være den bedste til at føre landet igennem en krise. Også når det handler om lederevner, peger de fleste på Mette Frederiksen, som 33 procent af vælgerne bakker op om, mens kun 26 procent peger på Løkke.

Som det kan ses, er afstandene ikke nødvendigvis store på alle områder, men reelt dækker tallene over en rendyrket triumf for Socialdemokratiet, som tidligere har haltet langt efter Venstre på flere af disse vitale politiske områder.

Gallup har også spurgt danskerne om, hvad de anser for at være de tre vigtigste opgaver for en kommende regering, og svarene afslører, at danskerne i meget stort tal fokuserer på flygtninge- og udlændingepolitik.

Hele 59 procent af danskerne peger på flygtninge- og indvandringspolitik som det vigtigste, mens 35 procent peger på sundhedspolitik, 27 procent på socialpolitik og 27 procent beskæftigelsespolitik.

En nærmere analyse viser, at der er ret stor forskel på prioriteterne for vælgerne i henholdsvis rød og blå blok. Hele 70 procent af vælgerne i blå blok anser håndteringen af flygtninge- og indvandrerpolitikken for at være det væsentligste emne, mens tallet er 50 procent for rød blok.

På spørgsmålet om, hvilke emner der vil være mest afgørende for, hvor danskerne vil sætte deres kryds, hvis der var valg i morgen, svarer 52 procent flygtninge- og indvandrerpolitik som det mest afgørende emne, mens 31 procent svarer sundhed og 31 procent socialpolitik.

Kommer der et valg senere på efteråret, tyder alt således på, at flygtninge- og udlændingepolitik vil blive det brandvarme politiske tema, som vil bestemme, hvor rigtig mange vælgere vil sætte deres kryds.

Normalt står de borgerlige partier stærkest, men denne gang vil der være flere ubekendte i ligningen. Dels viser Gallup-målingen, at Socialdemokratiet har bevæget sig tættere på flertallet af danskerne. Dels vil der være stor usikkerhed om, hvordan Nye Borgerlige med Pernille Vermund i spidsen vil præge en valgkamp. Ingen ved, om hun vil styrke blå blok eller tværtimod udløse stemmespild, hvis hun ikke selv kommer over spærregrænsen eller trænger f.eks. de Konservative helt ud af Folketinget.

Alt i alt tyder tallene på, at der venter en ekstremt hård og nervepirrende valgkamp, hvis det ikke snart lykkes for at Lars Løkke Rasmussen at skabe de nødvendige kompromiser om regeringens 2025-plan.

Fastholder Anders Samuelsen sit ultimative krav, og ender LA-lederen i sidste ende med at udløse et valg, kan det konstateres, at et sådan valg vil komme helt på tværs af V-toppens overordnede drejebog, for Løkke har tydeligvis brug for længere tid til at vinde vælgerne tilbage efter sidste folketingsvalgs katastrofale resultat, hvor Venstre endte på kun 19,5 procent af stemmerne, hvilket var en markant nedtur fra de 26,7 procent ved forrige valg.

Håbet internt i Venstre har hele tiden været, at Løkke med et langt sejt træk ville kunne fremvise en resultatliste, som vælgerne ville få respekt for, men Gallup viser krystalklart, at Løkke har brug for langt mere tid for at få danskerne til at bakke op om sit lederskab.

Derudover viser målingen, at de gamle møgsager – med den meget omtalte GGGI-sag med flyrejserne på første klasse og sagen om Venstres indkøb af tøj til formanden – fortsat får mange danskere til at udtrykke dyb mistillid til Lars Løkke Rasmussen. At denne mistro og mistillid stikker så dybt, er kommet bag på mange i Venstre, som havde troet, at det langt hurtigere vil kunne lykkes for Løkke at genvinde danskernes tillid.