Den erfarne socialdemokratiske borgmester og tidligere mangeårige medlem af Folketinget Jan Petersen spillede en helt central rolle for, at Helle Thorning-Schmidt kunne få udbetalt 23.000 kr. for bilag, som var blevet afvist af bogholderiet tilbage i 2006.

Sagen om Helle Thorning- Schmidts bilagsrod trækker tråde til den nu 57-årige Jan Petersen, der til dagligt bærer borgmesterkæden i Norddjurs Kommune

Dengang var han gruppeformand i den socialdemokratiske Folketingsgruppe.

LÆS OGSÅ

Kampagne mod Løkke

Som BT beskrev onsdag, så gemte Helle Thorning-Schmidt selv på bilagsrod, alt i mens Socialdemokratiet i storstilede kampagner forsøgte at minde danskerne om Venstre-formanden Lars Løkke Rasmussens mange uheldige bilagssager i forbindelse med den netop overstået valgkamp.

Af et hidtil hemmeligholdt brev fra Socialdemokratiets daværende bogholderi til den Socialdemokratiske Folketingsgruppe fremgik det, at bogholderiet havde protesteret over fem af Helle Thorning-Schmidts bilag, fordi de ikke var i overensstemmelse med ‘Den Socialdemokratiske Folketingsgruppes vedtægter’ og ej heller ‘Folketingets regler for gruppestøttemidler’.

LÆS OGSÅ

Det fremgik også af brevet, at såvel Jan Petersen som Helle Thorning-Schmidt var blevet gjort opmærksom på, at bilagene blev udbetalt i strid med reglerne. Alligevel blev pengene udbetalt, fordi Jan Petersen godkendte bilagene.

Jan Petersen var på det tidspunkt manden med magten til at godkende bilagene. Ifølge Folketingets præsidiums regler spiller gruppeformanden en helt central rolle.

Folketingsgruppernes formænd har nemlig det overordnede ansvar for gruppens administration af tilskudsmidlerne, hvilket blandt andet kan indebære, at gruppeformanden godkender udgiftsbilag.

Abonnement betalt to gange

Med andre ord: Jan Petersens underskrift var også en blåstempling af bilagene over for revisionen.

På det tidspunkt var Jan Petersen i den grad også Helle Thorning-Schmidts mand. Det var nemlig hende, der bar ham frem i Folketinget. Fra arbejdsmarkedsordfører blev Jan Petersen forfremmet til gruppeformand af Helle Thorning-Schmidt umiddelbart efter, at hun fik magten i partiet i april 2005. Et år senere røg hans titel som gruppeformand dog til fordel for titlen som finansordfører.

Et af de fem bilag, som bærer Jan Petersens underskrift, omhandler et allerede betalt avisabonnement fra 2004 på 5948 kroner, som Helle Thorning-Schmidt fik godtgjort på trods af, at det gjaldt for en periode, hvor hun sad i Europa-parlamentet og endnu ikke var valgt til Folketinget.

En udbetaling, som professor i samfundsvidenskab Bent Greve tidligere har karakteriseret som værende ‘i strid med god forvaltnignsskik’, fordi ‘en regning ikke kan betales to gange’.

Selvom regningen var af ældre dato og dermed i strid med ‘god forvaltningsskik’, så valgte Jan Petersen at sætte sin underskrift på bilaget og godkende det.

Hvorfor har vi ikke kunnet få oplyst. Som det fremgår andet sted på siden har han ikke ønsket at besvare dette helt centrale spørgsmål.