En speciallæge i psykiatri i Hovedstadsområdet er blevet tiltalt for at have sjusket med behandlingen af sine patienter.

Blandt andet ved at have ordineret de psykisk sårbare patienter afhægighedsskabende medicin i strid med Sundhedsstyrelsens retningslinjer og uden at have oplyst patienterne om mulige bivirkninger.

I anklageskriftet fra Midt- og Vestsjællands Politi, som B.T. har fået aktindsigt i, bliver den nu 71-årige psykiater Flemming Bjørndal tiltalt for at have overtrådt autorisationslovens paragraf 75.

Det er ifølge anklagemyndigheden gået ud over 10 patienter i en periode forud for juli 2016. Her har psykiateren i sin praksis på Depressionsklinikken på adressen Over Bølgen 2 C i Greve ifølge tiltalen »udvist grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed«.

Derfor vil anklageren nedlægge påstand om en bødestraf samt fratagelse af retten til at udøve lægegerning, når straffesagen på mandag afvikles som en domsmandssag ved Retten i Roskilde.

»Min klient nægter sig skyldig i tiltalen, og han har allerede indstillet sit virke som speciallæge, så det er ikke på området omkring fratagelse af retten til at virke som læge, at vi vil lægge hovedindsatsen i retten,« siger psykiaterens forsvarer - advokat Henrik Stagetorn.

Ifølge anklageskriftet sjuskede speciallægen ved med løs hånd at ordinere 10 af sine patienter afhængighedsskabende lægemidler som blandt andet methylphenidat og benzodiazepiner, selv om Sundhedsstyrelsen allerede i august 2015 havde givet ham påbud om at overholde de gældende retningslinjer.

Flemming Bjørndal undlod efter tiltalen at lægge og journalføre tilstrækkelige behandlingsplaner for de ti patienter, og for fire af dem undlod han at »foretage en tilstrækkelig og objektiv somatisk (legemlig, red.) vurdering«.

Samtidig opregner anklageskriftet, at fem af patienterne ikke blev informeret om mulige bivirkninger ved at blive behandlet med de afhængighedsskabende lægemidler, ligesom psykiateren i flere tilfælde ikke huskede at vejlede patienterne om, at lægemidlerne kunne være farlige, hvis man samtidigt kørte bil.

Ifølge anklageskriftet fik en enkelt patient ordineret 1600 Motiron-tabletter over 23 dage, hvilket indebar en stor risiko for selvovermedicinering og misbrug hos patienten, hvis forbrug i perioden kun var på 138 tabletter.

Den nu tiltalte Flemming Bjørndal blev allerede i september 2017 kritiseret af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn for sin behandling af en konkret patient i perioden august 2015 til maj 2016. Her indskærpede nævnet psykiateren at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Patienten havde i sin klage anført, at hun ikke var blevet medicineret på relevant vis, så hun fik det mere og mere dårligt og til sidst blev indlagt med medicinforgiftning og maniske tendenser.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn vurderede, at psykiaterens medicinering ikke havde været relevant og »væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard«.