Regeringen har opjusteret forventningerne til antallet af asylansøgere fra 15.000 til 25.000 i 2016. Det koster ifølge finansminister Claus Hjort Frederiksen 1,8 milliarder kroner.

Efter alt at dømme kommer der markant flere asylansøgere til Danmark i 2016, end regeringen havde regnet med, og nu sætter finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) for første gang beløb på, hvad det fører med sig af merudgifter.

Regeringen måtte i sidste uge opjustere sin forventning til, hvor mange asylansøgere der kommer til landet næste år, fra 15.000 til 25.000. Og det kommer ifølge finansministeren til at koste 1,8 milliarder kroner, oplyser han på et samråd i Folketingets Finansudvalg fredag formiddag.

»Hvis der, som vi nu forventer, kommer 10.000 flere asylansøgere i 2016, vil merudgifterne beløbe sig til 1,8 milliarder korner i 2016. Det vil vi indarbejde på finansloven via de tekniske ændringsforslag til finanslovforslaget,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Det er den tidligere socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon (S) samt hans partifælle Benny Engelbrecht (S), der har bedt Hjort svare på, hvad de mange flere asylansøgere kommer til at koste.

Da regeringen sammen med de øvrige partier i blå blok præsenterede en aftale om finansloven for 2016, stod det klart, at man forventede et højere antal asylansøgere næste år, men at der ikke var afsat flere penge til udgifterne.

Claus Hjort Frederiksen sagde i den forbindelse, at han ikke havde set det endelige tal, men han understregede »med forsigtighed«, at det var regeringens skøn, at et højere antal asylansøgere ikke vil »påvirke finansloven for 2016, fordi de udgifter vil modregnes i udviklingsbistanden«.

Efterfølgende fastsatte Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet tallet til 25.000.

På samrådet understreger finansministeren, at størstedelen af ekstraregningen på 1,8 milliarder kroner kan findes i netop udviklingsbistanden.

»I henhold til OECDs regler kan udgifter til flygtninge det første år af deres ophold opgøres som udviklingsbistand. Det betyder, at cirka 1,5 milliarder kroner af de samlede skønnede merudgifter til asylmodtagelse på cirka 1,8 milliarder kroner kan opgøres som udviklingsbistand. Den mulighed vil regeringen naturligvis benytte,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Det betyder, at 1,5 milliarder kroner af udviklingsbistanden, der administreres af Udenrigsministeriet, vil blive flyttet til den del af udviklingsbistanden, der vedrører flygtningemodtagelse i Danmark - en manøvre, der kaldes at »DACe«.

»For langt størstedelen af udgifterne er der således tale om finansiering inden for den samme ramme til udviklingsbistand på 0,7 procent af BNI, der er afsat på finansloven for 2016,« siger Hjort.

Efter regeringens øvelse med udviklingsbistanden efterlades en regning på 300 millioner kroner. De penge vil ifølge finansministeren »isoleret set indebære en tilsvarende svækkelse af den strukturelle saldo i 2016«.