Jeg ejer en folkeaktie i Christiania. Det er ikke noget, som man typisk kan skrive som konservativ, men det kan jeg alligevel, og der er ikke noget, jeg skammer mig mere over end lige netop det. Det er på trods af, at den blevet givet som en gave. Christiania er nemlig den diametrale modsætning af det samfund, som vi bør have.

På Christiania er alle love og regler sat ud af kraft, og der sælges cannabis for milliardbeløb hvert eneste år, selvom christianitterne gerne selv fremstiller det som det rene paradis. Der sker desværre jævnlige overfald mod politifolk, og det er endda så sent som for et par uger siden, hvor tyve maskerede fjolser overfaldt vores politimænd.

Mennesker der blot passer deres arbejde og tilmed mennesker, der skal passe på os og sørge for lov og orden. Den sidste del virker det til, at folk på Christiania ikke rigtig kan acceptere, men vil de tage del i alle goderne i samfundet, så må deres syn på lov og orden ændres.

Det kan ikke være rigtigt, at de blot tror, omverdenen kan se til, alt imens der foregår åbenlyse ulovligheder på Christiania. Helt almindelige mennesker må ikke have deres telefoner fremme, og pressefrihed er en by i Rusland. Netop det sidste kunne man også ønske, at Christiania var, men vi skal desværre stadigvæk trækkes med dette lovløse samfund, som mange virker til at have opgivet at ændre på.

Gang på gang skal vi høre på, at christianitterne også selv vil de mange ulovligheder til livs, men de store handlinger fra dem selv venter vi stadigvæk på. Hvis der ikke kommer større opbakning til politiets arbejde om at skabe ro og orden, så fortsætter rockerne og de kriminelle med at få lov til at boltre sig frit på fristaden.

Problemet kan dog også løses ved, at folk selv tager ansvar og lader være med at tage på Pusher Street for at købe de ulovlige stoffer. Så bliver problemet løst, og man undgår at støtte en dybt kriminel industri, der ikke bidrager med noget som helst godt til Danmark.

Skulle Christiania endelig gøre noget nytte for samfundet, så kunne man passende sælge grunden og bygge nogle rigtige boliger, nu hvor København lider af boligmangel. Det vil ikke blot give en milliardindtægt her og nu, men de løbende skatteindtægter for ejendomsværdiskat og grundskyld vil også hurtigt overstige 100 millioner kroner årligt.

Det er uacceptabelt, at vi har sådanne lovløse tilstande i vores samfund. I et retssamfund som vores bør det handle om at bekæmpe kriminalitet samt ulovligt salg af hash eller stoffer. Derfor bør politiet også fortsætte med at rydde Pusher Street, som de har gjort flere gange, for vi skal ikke tolerere åbenlys handel af hash samt omgåelse af vores love og regler. Det skal der slås hårdt ned på, så de kriminelle kan komme bag tremmer, mens helt almindelige lovlydige danskere kan leve et mere fredeligt og tryggere liv.

Når de kriminelle vil ændre løbebane, så skal de være hjertens velkomne i det samfund, som alle vi andre lever i. Et samfund, hvor love og regler bliver overholdt, og man ikke tyer til vold mod ordensmagten, der blot passer deres arbejde og sørger for, at vi alle kan leve trygt og roligt.