Han var direktør i Team Danmark fra 2006 til 2014. Derfor havde Michael Andersen en stor del af det overordnede ansvar for, at elitesvømmerne i perioden havde ordentlige forhold at træne og konkurrere under.

Søndag eftermiddag præsenterede han i et blog-indlæg på sin egen hjemmeside sine kommentarer til Kammeradvokatens konklusioner i undersøgelsen af de kritisable forhold for elitesvømmerne i Dansk Svømmeunion fra 2003 til 2013, og det tør nok siges, at han ikke lægger fingre imellem i kritikken af sig selv.

»Jeg har et klart medansvar for, at en række kritisable forhold ikke er blevet ændret på tilfredsstillende vis,« skriver han blandt andet og tilføjer:

»Der er mange årsager til dette ledelsesmæssige svigt, hvilket også fremgår af Kammeradvokatens undersøgelse.«

Michael Andersen mener, at der er mange forklaringer på de systematiske svagheder, som undersøgelsen afdækker. Ikke desto mindre undskylder han det hændte:

»Det er dybt beklageligt – ikke mindst for de unge svømmere, som har oplevet svigt, og hvor det har fået alvorlige konsekvenser for dem i livet – at dialogen, kommunikationen og samarbejdet mellem Team Danmark og Dansk Svømmeunion på mange punkter var mangelfuldt og dårligt fungerende i ovenstående periode. Ligeledes kan jeg desværre også konstatere, at der – både i Dansk Svømmeunion og Team Danmark – har været ansatte, som har haft viden, som de ikke har lagt frem på rette tid og sted.«

B.T. har været i telefonisk kontakt med Michael Andersen.

»Jeg håber, at den meget triste og alvorlige sag om forholdene i dansk elitesvømning får lovgivningsmæssige konsekvenser til glæde og gavn for udvikling af dansk idræt,« siger han.

På det ledelsesmæssige plan i Dansk Svømmeunion har sagen fået den konsekvens, at direktør Pia Holmen er blevet fyret, ligesom hun står til at miste sin bestyrelsespost i Team Danmark.

»Når man går til idræt – og det gælder også svømning – så handler det om at være en del af et fællesskab, at bevæge sig, at udvikle sine kompetencer – og først og fremmest at have det sjovt. Det er det, idrætten skal stå for – og det gælder også dansk landsholdssvømning. Dansk Svømmeunions elite- og landsholdsarbejde er et helt andet sted i dag, men vi er i bestyrelsen alligevel blevet enige med vores mangeårige direktør, Pia Holmen, om, at hun stopper som direktør for Dansk Svømmeunion. Det er helt i Pias ånd, at intet må stå i vejen for en fortsat positiv udvikling i dansk svømning, og derfor er Pia også helt indforstået med dette for os drastiske skridt,« siger Lars Jørgensen, der er bestyrelsesformand i Dansk Svømmeunion.

Svømmesagen tog sin begyndelse i fjor, da DRTV viste dokumentaren  'Svømmestjerner – under overfladen'.

Her stod flere svømmere frem – blandt andre Jeanette Ottesen – med en kritik af ekslandstrænerne Mark Regan og Paulus Wildeboer. Undervejs blev det fortalt, at flere svømmere i en årrække var ramt af spiseforstyrrelser og depressioner som følge af trænernes hårdhændede metoder.