Forkyndelsen af guds kærlighed står i skærende kontrast til det psykiske helvede, der udspiller sig i en af Københavns Stifts folkekirker.

Så sent som i januar i år gav Arbejdstilsynet et alvorligt påbud til Kastrup Sogn.

Og det er ikke første gang, det sker.

I årevis har det psykiske arbejdsmiljø været giftigt og betændt blandt sognepræsterne. Og ikke engang ekstern hjælp og rådgivning fra en arbejdspsykolog har så at sige kunnet drive djævlen ud af Kastrup Kirke.

Tværtimod konkluderer Arbejdstilsynet i sin seneste afgørelse, at der »er risiko for forringelse af det fysiske eller psykiske helbred som følge af mobning« i forbindelse med præsternes arbejde.

»At sige, det er løst, vil være at omgås virkeligheden usandfærdigt,« siger Poul Bo Burkal Sørensen, der er provst i Amagerland Provsti, som Kastrup Sogn hører under.

Det er da også alt andet end skønlæsning at bladre sig gennem Arbejdstilsynets påbudsrapport, som B.T. har fået aktindsigt i.

Godt nok har Arbejdstilsynet sat sorte streger over personfølsomme oplysninger i rapporten, heriblandt de tre sognepræsters navne. Men til trods for det fremgår eksemplerne på mobningen klart og tydeligt.

Kastrup Kirke er plaget af et elendigt arbejdsmiljø på grund af omfattende mobning og psykisk vold. Foto: Google Sreet View
Kastrup Kirke er plaget af et elendigt arbejdsmiljø på grund af omfattende mobning og psykisk vold. Foto: Google Sreet View
Vis mere

»Jeg er bestemt ikke glad over, at vi har fået det påbud. Det er sådan, at man i folkekirken som på enhver anden arbejdsplads skal kunne gå på arbejde og have et godt forhold til sine medarbejdere. Man skal kunne være glad,« siger Poul Bo Burkal Sørensen, der som provst er den øverste ansvarlige embedsmand.

Ifølge påbudsrapporten oplyser de ansatte (præsterne, red.), at de har oplevet krænkende handlinger i form af blandt andet »negative, sårende kommentarer« om deres udseende, eksempelvis øgenavne med afsæt i deres udseende.

De har også oplevet »tydelig vrede« på ugentlig basis. Eksempelvis vrede kommentarer med ordlyden »rend mig i røven« eller »du skal overhovedet ikke blande dig, du er ingenting«.

Jævnligt oplever ansatte at blive råbt ad, og i cirka halvdelen af tilfældene sker det ved, at de bliver råbt lige ind i ansigtet tæt på.

Der har desuden været et tilfælde siden sidste sommer, hvor en præst blev prikket hårdt i brystet samtidig med, at vedkommende blev råbt lige ind i ansigtet.

Hvorfor Københavns Stift endnu ikke har formået at komme mobningen i Kastrup Sogn til livs, mener provst Poul Bo Burkal Sørensen at have en forklaring på.

»Forholdet mellem mennesker kan være så kompliceret, at det nogle gange tager tid at finde en løsning på det,« siger han.

Ifølge Arbejdstilsynet forekommer der også bagtaleri blandt præsterne gennem kommentarer om »manglende kompetence« eller »at være sjusket«.

Dertil har der også været eksempler på, at følsomme emner og private forhold for de ansatte bliver udstillet i plenum.

»De ansatte kan ikke forsvare sig effektivt imod handlingerne, da de krænkende handlinger ikke ophører på trods af, at de ansatte følger de indgåede aftaler om at konfrontere den pågældende med handlingerne,« skriver Arbejdstilsynet og fortsætter:

»Tværtimod medfører det ofte ny forekomst af krænkende handlinger, såsom rullen med øjnene og suk, vrede og efterfølgende bagtalelse.«

Arbejdstilsynet fastslår, at utilstrækkelig forebyggelse af mobning øger ansattes risiko for at få stress og stressrelaterede sygdomme som for eksempel angst, depression og hjerte-kar-sygdomme.

I nogle tilfælde kan mobningen sågar medføre posttraumatisk belastningsreaktion, også kaldet PTSD.

Har det haft personalemæssige konsekvenser?

»Det har mobning altid. Ellers ville det jo ikke blive betegnet som mobning,« siger Poul Bo Burkal Sørensen uden dog at ville gå i dybden med konsekvenserne.

B.T. har kontaktet alle tre præster i Kastrup Sogn.

Den ene ønsker ikke at kommentere på forholdene, og de to andre har endnu ikke besvaret B.T.s henvendelse.

Præsternes leder, provst Poul Bo Burkal Sørensen, ønsker heller ikke at belyse sagen eller persongalleriet nærmere.

»Det tjener ikke arbejdspladsen, at man begynder at hive det ud i offentligheden,« siger han.

Ifølge Arbejdstilsynet har de krænkende handlinger dog stået på i flere år, og det seneste påbud fra i januar er en opfølgning på et lignende påbud fra november 2020.

Københavns Stift skal senest til sommer efterkomme Arbejdstilsynets påbud om at sikre et mobbefrit arbejdsmiljø i Kastrup Sogn.