'Auditørkorpset modtog den 20. juni 2020 en anmeldelse om, at menigt vagtpersonel var mistænkt for at være påvirkede af narkotika i tjenesten, idet de blandt andet var observeret med udvidede pupiller og virkede fjantede.'

Sådan skriver Danmarks militære anklagemyndighed – auditørkorpset – i sin årsberetning for 2020.

Det menige vagtpersonel, der omtales, var tre værnepligtige ved Den Kongelige Livgarde, der blandt andet passer på den royale familie ved at gå vagt ved slotte og palæer.

Auditørkorpset tilkaldte straks politiet, der foretog ransagning og narkometerkontrol. Der blev også udtaget blodprøve af vagtpersonellet, fremgår det af rapporten.

Resultatet har ikke været opmuntrende for de tre garder, som i efteråret 2020 hver modtog en bøde på 3.500 kroner for overtrædelse af militær straffelov § 20 ved at være mødt til vagttjeneste i kokainpåvirket tilstand. En vagt, hvor de vel at mærke skal være i stand til at håndtere skarpladte våben, såfremt en sådan situation opstår.

Så det kan da godt være, at dronning Margrethe har spærret øjnene lidt ekstra op, hvis hun har ladet blikket glide henover rapporten.

En fjerde livgarder var også på slap line, men kunne dog nøjes med en bøde på 2.500 kroner, da han blev dømt for grov pligtforsømmelse efter have sat sig ned på sin rundering i løbet af vagttjenesten ved Gråsten Slot.

En bøde på 8000 kroner ramte en værnepligtig, der fik lyst til at sætte sit eget præg på Rosenborg Slot, da han to gange ridsede sit navn i slottets sokkel. Skader, der beløb sig til 5.400 kroner.

'Bøden omfattede endvidere vagtforseelse efter militær straffelov § 24, stk. 1, ved flere gange at have undladt at foretage befalet rundering, og pligtforsømmelse efter militær straffelov § 27, stk. 1, ved at have opbevaret en skarp patron i sin pung og spiritus på sin belægningsstue,' står der også i rapporten.

Der blev oprettet 864 militære straffesager i 2020, og dette er en mindre stigning i forhold til 2019. Ud af de 864 sager, blev det til en straf i 448 af dem. Heraf er langt de fleste straffe udmålt i form af bøder.